Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag bekendgemaakt. Van overkreditering is sprake als huishoudens meer leningen krijgen dan op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria als verantwoord wordt gezien. De AFM deed in 2006 onderzoek naar de verstrekking van consumptief krediet. De conclusies waren dermate zorgelijk dat met de brancheorganisatie, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), een nieuwe gedragscode werd opgesteld en sinds juni 2008 is die van kracht. Mercedes-Benz Financial Services kwam in november 2008 in beeld nadat het automerk een enquête van de AFM had ingevuld.

De autoriteit vroeg informatie op over 469 verstrekte kredieten tussen juli 2008 en december 2008 en besloot daarvan dertig dossiers verder te onderzoeken, zo weet NRC Handelsblad te melden. Mercedes-Benz bleek niet de basisnormen uit de nieuwe gedragscodes als grondslag te hebben genomen voor zijn beleid maar een eigen invulling van een artikel in de Wet Financieel Toezicht. Dat is op zichzelf niet verboden, volgens AFM, maar Mercedes had de normen uit de gedragscode als minimale norm moeten hanteren. Dat was bij drie van de vier typen huishoudens die de Afm heeft onderzocht niet het geval. Uit de stukken die de autoriteit openbaar heeft gemaakt, blijkt dat Mercedes-Benz heeft geprobeerd publicatie van de boete te voorkomen uit angst voor reputatieschade. Maar AFM publiceert dergelijke boetes juist om andere consumenten te waarschuwen.