Bovemij Verzekeringsgroep is in 1963 is opgericht door Bovag en tot op heden is Bovag ook de enige aandeelhouder.  Directeuren René Leander en Hans Wittenberg zeggen over de uitgifte: "Bovemij heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt en kan verder groeien in de toekomst. We willen extra kapitaal aantrekken om die groei te financieren." Bovemij wil ook zijn solvabiliteit versterken zodat het bedrijf in ‘deze turbulente tijd een financieel sterke onderneming blijft’. "En we hopen de betrokkenheid van de ondernemers in de mobiliteitsbranche te vergroten door juist aan hen de certificaten aan te bieden. De relatie met Bovag en de branche is heel belangrijk voor de Bovemij. Door de uitgifte van certificaten kunnen Bovag-leden direct meedelen in de resultaten."

De aanbieding betreft maximaal 2,5 miljoen certificaten, wat maximaal 23,5 procent van het geplaatste kapitaal van de Bovemij vertegenwoordigt. Bij overinschrijving heeft aandeelhouder Bovag de mogelijkheid de aanbieding uit te breiden door ruim 406 duizend aandelen van zijn huidige belang te verkopen ten behoeve van nieuwe certificaathouders.

Voor de aanbieding heeft Bovemij een prospectus gepubliceerd. Exemplaren van het door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde prospectus zijn digitaal verkrijgbaar op www.bovemijverzekeringsgroep.nl/investeren en in gedrukte vorm via het kantoor van Bovemij. De inschrijvingsperiode begint op 19 juli 2010 en eindigt op 19 november 2010. Voor deze aanbieding is een prospectus opgesteld, beschikbaar op http://www.bovemijverzekeringsgroep.nl/investeren..

Gekwalificeerde Personen zijn in ieder geval (rechts-)personen die behoren tot (ten minste) één van de onderstaande doelgroepen: Bovag-leden, dga’s van Bovag-leden,  werknemers, bestuurders en afdelingsbestuurders van Bovag, werknemers en bestuurders van ondernemingen behorende tot de Bovemij Verzekeringsgroep. Voor de aanbieding geldt een minimale investering van vijfduizend euro en maximaal een belang van 5,01 procent in het geplaatste kapitaal. Als de gehele emissie wordt geplaatst, komt dat overeen met een investering van 8,52 miljoen euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding