Verrassend, want in brede kring werd voorspeld dat het enorme succes van het ‘zeer zuinig rijden’ zijn gevolgen niet zou missen. Het stimuleringsbeleid moest bijna wel aan zijn eigen succes ten onder gaan.

Er rijden inmiddels al 200 duizend auto’s in ons land rond die alle mogelijke voordelen scoren (geen motorrijtuigenbelasting, geen BPM en het laagste bijtellingtarief). Dus loopt de schatkist averij op. Juist in een tijd dat door de overheid stevig moet worden bezuinigd. Het heeft er echter alle schijn van dat het demissionaire kabinet de weg vrij heeft gelaten voor de plannen van de nieuwe regeringscombinatie.

De normen voor de lage fiscale bijtelling (zoals de 95 en 110 gram grenzen) zijn volgens informatie van de Belastingdienst al tot 2013 vastgelegd en het lijkt er nu op dat ook de gevreesde ingrepen in het nultarief motorrijtuigenbelasting zo lang wordt gegarandeerd. De aanpassing van de BPM voordelen wordt eveneens doorgeschoven.  Dat betekent in simpel Nederlands dat de autowereld én de consument nog even kunnen profiteren van de bestaande fiscaal aantrekkelijke regelingen. Met name rond de wegenbelastingen dreigde overigens commotie onder het koperspubliek te ontstaan. Alleen dit jaar laten zo’n honderdduizend kopers hun beslissing om ‘in te leveren’ op het gebied van rijplezier en prestaties mede afhangen van het nultarief.

In de Miljoenennota spreekt het demissionaire kabinet het plan uit om bestaande rijders in elk geval tot 2013 het voordeel te gunnen. Intussen (2011) wordt wel gekeken naar een aanscherping van de CO2-normen, kennelijk bedoeld voor nieuwe autokopers. Ook de vraag hoe het nu verder moet met de stopgezette ombouw van ‘BPM naar kilometerheffing’ hangt nog als een dreigende wolk boven de autowereld. Daar zal in elk geval snel moeten worden ingegrepen, zo melden de kenners, omdat anders grote tekorten in de belastingopbrengsten zullen ontstaan. 

Bovag-woordvoerder Paul de Waal reageert positief op de plannen en vindt ze zelfs een logisch gevolg van eerdere ontwikkelingen. "We zijn als autowereld immers al voor een paar miljard euro aan de beurt geweest. En als de nieuwe regering volgend jaar inderdaad naar de CO2-normen gaat kijken, doet ze dat – mag je toch hopen – wel in overleg met de autowereld. Mochten er op den duur maatregelen komen, dan geldt als gebruikelijk dat het wel minstens een half jaar tevoren moet worden aangekondigd om de importeurs en dealers tijd te geven daarop met voorraad en bestellingen in te spelen."

Peter Janssen van RAI Vereniging: "De stop van de afbouw van de BPM is zeer teleurstellend maar begrijpelijk in het kader van het nieuwe kabinet dat zich aan lijkt te dienen en zich niet volledig achter Anders Betalen voor Mobiliteit kan scharen. Logisch gevolg is dan dat ook de verhoging van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) gestopt wordt."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding