Minder regels: vijftig miljoen euro voor transportsector

De verlaging van de regeldruk in de transportsector levert ondernemers in deze branche jaarlijks vijftig miljoen euro op.

Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 2009 werkt het aan een regeldruk top-40 voor de betreffende sector. De tussentijdse cijfers zijn uit een evaluatie naar voren gekomen.

Volgens het ministerie zijn bijna alle knelpunten opgelost die binnen de invloed van het Rijk liggen. Als voorbeeld noemt het ministerie de vereenvoudiging van de Verpakkingenbelasting, verminderde druk bij de CBS-vervoersenquête en het gelijktrekken van de behandeling van woon-werkverkeer voor de omzetbelasting met de loonbelasting.

De knelpunten die nog niet zijn opgelost vragen om Europese afstemming en draagvlak. Minister Schultz van Haegen: "Ondanks de forse reductie die we nu al hebben bereikt voor de transportsector, zal ik me blijven inspannen om de regeldruk voor deze sector verder terug te dringen. Zo richt ik me bijvoorbeeld op vermindering van de regeldruk rondom de tachograaf en de EU-regelgeving rondom transport van afval." Het kabinet wil ieder jaar de algemene lasten van regeldruk voor alle bedrijven met vijf procent verminderen.

Minder regels: vijftig miljoen euro voor transportsector - Automobielmanagement.nl

Minder regels: vijftig miljoen euro voor transportsector

De verlaging van de regeldruk in de transportsector levert ondernemers in deze branche jaarlijks vijftig miljoen euro op.

Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 2009 werkt het aan een regeldruk top-40 voor de betreffende sector. De tussentijdse cijfers zijn uit een evaluatie naar voren gekomen.

Volgens het ministerie zijn bijna alle knelpunten opgelost die binnen de invloed van het Rijk liggen. Als voorbeeld noemt het ministerie de vereenvoudiging van de Verpakkingenbelasting, verminderde druk bij de CBS-vervoersenquête en het gelijktrekken van de behandeling van woon-werkverkeer voor de omzetbelasting met de loonbelasting.

De knelpunten die nog niet zijn opgelost vragen om Europese afstemming en draagvlak. Minister Schultz van Haegen: "Ondanks de forse reductie die we nu al hebben bereikt voor de transportsector, zal ik me blijven inspannen om de regeldruk voor deze sector verder terug te dringen. Zo richt ik me bijvoorbeeld op vermindering van de regeldruk rondom de tachograaf en de EU-regelgeving rondom transport van afval." Het kabinet wil ieder jaar de algemene lasten van regeldruk voor alle bedrijven met vijf procent verminderen.