BTW-aftrek privégebruik auto versoepeld

Vanaf 1 juli 2011 geldt een nieuw systeem voor de BTW-aftrek op een auto van de zaak, meldt AMD Automotive fiscalisten. De regels voor deze nieuwe BTW-aftrek zijn in een nieuw beleidsbesluit versoepeld.

Op een auto van de zaak is alle BTW in principe aftrekbaar. In de laatste aangifte van het jaar moet echter voor het privégebruik een correctie worden aangegeven. Deze was de laatste jaren gekoppeld aan de hoogte van het bijtellingstarief en daarmee aan de CO2-uitstoot van de auto. In verband met jurisprudentie hierover, is de wijze van berekening van de BTW-correctie per 1 juli 2011 gewijzigd. Vanaf die datum geldt een jaarlijkse BTW-correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. BTW en BPM).

Ook mag gekozen worden voor een BTW-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen. Daarbij telt woon-werkverkeer (anders dan voor de bijtelling!) mee als privégebruik.

Het nieuwe beleidsbesluit regelt wat onder dit woon-werkverkeer moet worden verstaan: het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkplaats(en) waar de werknemer (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als zo’n overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer worden aangemerkt.

Deze definitie heeft tot gevolg dat de reizen naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats normaliter geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen).

Als het privégebruik van een (bestel)auto alleen bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde BTW te berekenen. In dat geval kan, als niet gekozen wordt voor een BTW-correctie op basis van het 2,7%-forfait, volstaan worden met het bepalen van de afstand woon-werk en hoeft alleen te worden bijgehouden hoe vaak deze reizen plaatsvinden. In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie van het woon-werkverkeer mag ook worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar.

Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbaticals en zorgverlof. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast als de werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

Het nieuwe besluit geeft ook een versoepeling voor auto’s die zijn ingezet zonder BTW-aftrek, bijvoorbeeld omdat ze onder de margeregeling zijn aangeschaft. In plaats van een BTW-correctie op basis van kilometerverhoudingen, kan voor deze auto’s ook gekozen worden voor een BTW-correctie ter grootte van 1,5% van de catalogusprijs in plaats van het reguliere forfait van 2,7%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

BTW-aftrek privégebruik auto versoepeld - Automobielmanagement.nl

BTW-aftrek privégebruik auto versoepeld

Vanaf 1 juli 2011 geldt een nieuw systeem voor de BTW-aftrek op een auto van de zaak, meldt AMD Automotive fiscalisten. De regels voor deze nieuwe BTW-aftrek zijn in een nieuw beleidsbesluit versoepeld.

Op een auto van de zaak is alle BTW in principe aftrekbaar. In de laatste aangifte van het jaar moet echter voor het privégebruik een correctie worden aangegeven. Deze was de laatste jaren gekoppeld aan de hoogte van het bijtellingstarief en daarmee aan de CO2-uitstoot van de auto. In verband met jurisprudentie hierover, is de wijze van berekening van de BTW-correctie per 1 juli 2011 gewijzigd. Vanaf die datum geldt een jaarlijkse BTW-correctie van 2,7% van de catalogusprijs (incl. BTW en BPM).

Ook mag gekozen worden voor een BTW-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen. Daarbij telt woon-werkverkeer (anders dan voor de bijtelling!) mee als privégebruik.

Het nieuwe beleidsbesluit regelt wat onder dit woon-werkverkeer moet worden verstaan: het (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkplaats(en) waar de werknemer (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht. Als zo’n overeenkomst niet is gesloten, dan geldt zowel voor de ondernemer als voor de werknemer dat alle reizen (heen en/of terug) van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de ondernemer als woon-werkverkeer worden aangemerkt.

Deze definitie heeft tot gevolg dat de reizen naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats of het bedrijfsadres niet worden aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo zal het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats normaliter geen woon-werkverkeer zijn (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen).

Als het privégebruik van een (bestel)auto alleen bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde BTW te berekenen. In dat geval kan, als niet gekozen wordt voor een BTW-correctie op basis van het 2,7%-forfait, volstaan worden met het bepalen van de afstand woon-werk en hoeft alleen te worden bijgehouden hoe vaak deze reizen plaatsvinden. In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie van het woon-werkverkeer mag ook worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar.

Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbaticals en zorgverlof. Het aantal werkdagen (214) kan naar evenredigheid worden toegepast als de werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

Het nieuwe besluit geeft ook een versoepeling voor auto’s die zijn ingezet zonder BTW-aftrek, bijvoorbeeld omdat ze onder de margeregeling zijn aangeschaft. In plaats van een BTW-correctie op basis van kilometerverhoudingen, kan voor deze auto’s ook gekozen worden voor een BTW-correctie ter grootte van 1,5% van de catalogusprijs in plaats van het reguliere forfait van 2,7%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding