Nieuwe meldingsverplichtingen bij verklaringen over bijtelling

Per 1 januari 2012 wordt de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Op diezelfde datum treden ook extra meldingsverplichtingen in werking. Die gelden ook voor de al langer bekende Verklaring geen privégebruik.

Naast de al langer bestaande mogelijkheden om bijtelling te voorkomen wordt per 1 januari 2012 de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Met het afgeven van de verklaring wordt aangegeven dat met de desbetreffende bestelauto geen enkele kilometer voor privédoeleinden wordt gereden. Een rittenadministratie hoeft dan niet bijgehouden te worden. De verklaring wordt ingediend door de werkgever, op verzoek van de werknemer.

Als de werknemer in de loop van het jaar toch van plan is om de bestelauto privé te gaan gebruiken, moet hij – ook weer via de werkgever – aan de belastingdienst melden dat hij de verklaring intrekt voordat daadwerkelijk voor privédoeleinden wordt gereden. Het kan zich ook voordoen dat de werknemer de verklaring niet intrekt, maar dat de werkgever weet of vermoedt dat de bestelauto desondanks voor privédoeleinden gebruikt wordt. In dat geval moet de werkgever dat melden aan de belastingdienst.

Het niet of niet tijdig doen van deze meldingen wordt aangemerkt als een overtreding. Daarbij kan een boete worden opgelegd van maximaal 100 procent van het bedrag aan belasting over de bijtelling. De inspecteur dient overigens wel te bewijzen dat de meldingsverplichtingen niet of niet tijdig zijn nagekomen en dat dit dan aan opzet of grove schuld van de werknemer of de werkgever is te wijten.

Omdat deze nieuwe Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto erg lijkt op de al langer bekende Verklaring geen privégebruik (die ook voor personenauto’s van toepassing is, en waarbij voor zowel personen- als voor bestelauto’s een rittenregistratie moet worden bijgehouden), worden ook voor deze verklaring de meldingsverplichtingen aangescherpt.

Voordat de werknemer meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden rijdt, moet hij de inspecteur mededelen dat hij verzoekt om intrekking van de verklaring geen privégebruik. Ook deze melding moet plaatsvinden via een digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van de Belastingdienst. Het niet of niet tijdig doen van de melding wordt aangemerkt als een overtreding die beboet kan worden met ten hoogste 100 procent van het bedrag aan belasting over de bijtelling.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat vanaf 2012 er weliswaar meer mogelijkheden bestaan voor het voorkomen van de bijtelling, maar dat zowel de berijder als de werkgever alert moeten zijn op het tijdig melden van situaties waarin de voorwaarden van de verklaringen niet meer worden nageleefd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Nieuwe meldingsverplichtingen bij verklaringen over bijtelling - Automobielmanagement.nl

Nieuwe meldingsverplichtingen bij verklaringen over bijtelling

Per 1 januari 2012 wordt de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Op diezelfde datum treden ook extra meldingsverplichtingen in werking. Die gelden ook voor de al langer bekende Verklaring geen privégebruik.

Naast de al langer bestaande mogelijkheden om bijtelling te voorkomen wordt per 1 januari 2012 de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geïntroduceerd. Met het afgeven van de verklaring wordt aangegeven dat met de desbetreffende bestelauto geen enkele kilometer voor privédoeleinden wordt gereden. Een rittenadministratie hoeft dan niet bijgehouden te worden. De verklaring wordt ingediend door de werkgever, op verzoek van de werknemer.

Als de werknemer in de loop van het jaar toch van plan is om de bestelauto privé te gaan gebruiken, moet hij – ook weer via de werkgever – aan de belastingdienst melden dat hij de verklaring intrekt voordat daadwerkelijk voor privédoeleinden wordt gereden. Het kan zich ook voordoen dat de werknemer de verklaring niet intrekt, maar dat de werkgever weet of vermoedt dat de bestelauto desondanks voor privédoeleinden gebruikt wordt. In dat geval moet de werkgever dat melden aan de belastingdienst.

Het niet of niet tijdig doen van deze meldingen wordt aangemerkt als een overtreding. Daarbij kan een boete worden opgelegd van maximaal 100 procent van het bedrag aan belasting over de bijtelling. De inspecteur dient overigens wel te bewijzen dat de meldingsverplichtingen niet of niet tijdig zijn nagekomen en dat dit dan aan opzet of grove schuld van de werknemer of de werkgever is te wijten.

Omdat deze nieuwe Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto erg lijkt op de al langer bekende Verklaring geen privégebruik (die ook voor personenauto’s van toepassing is, en waarbij voor zowel personen- als voor bestelauto’s een rittenregistratie moet worden bijgehouden), worden ook voor deze verklaring de meldingsverplichtingen aangescherpt.

Voordat de werknemer meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden rijdt, moet hij de inspecteur mededelen dat hij verzoekt om intrekking van de verklaring geen privégebruik. Ook deze melding moet plaatsvinden via een digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van de Belastingdienst. Het niet of niet tijdig doen van de melding wordt aangemerkt als een overtreding die beboet kan worden met ten hoogste 100 procent van het bedrag aan belasting over de bijtelling.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat vanaf 2012 er weliswaar meer mogelijkheden bestaan voor het voorkomen van de bijtelling, maar dat zowel de berijder als de werkgever alert moeten zijn op het tijdig melden van situaties waarin de voorwaarden van de verklaringen niet meer worden nageleefd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding