Steeds meer nieuwe auto’s vrij van BPM

Het aantal nieuwe auto’s dat vrijgesteld is van aanschafbelasting (BPM) stijgt snel. Vorig jaar waren het er 206.000. Dat is ruim 3,5 maal zoveel als in 2009.

De overheid ontving mede hierdoor 1,3 miljard euro minder aan BPM dan in 2008. Vooral het aantal nieuwe BPM-vrije dieselauto’s is flink toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat vandaag (woensdag) bekendgemaakt.

Sinds de invoering van de BPM-vrijstelling voor zuinige auto’s op 1 januari 2009 is de populariteit van deze voertuigen flink toegenomen. In 2009 was 15 procent van de nieuw verkochte auto’s vrijgesteld van BPM, in 2011 was dat aandeel opgelopen tot 37 procent.

In totaal werden vorig jaar 556.000 nieuwe auto’s verkocht, 15 procent meer dan in 2010. De toename komt volledig voor rekening van wagens die vrijgesteld zijn van BPM. Het aantal BPM-vrije dieselauto’s groeide sterk, tot bijna 70.000 in 2011.

De schatkist ontving vorig jaar 2 miljard euro aan BPM. In 2008, het jaar vóór de vrijstelling, was dat nog 3,2 miljard. Het aantal nieuw verkochte auto’s nam in deze periode met ruim een tiende toe.

De vrijstelling van zuinige auto’s is onderdeel van het overheidsbeleid om wagens meer te belasten op grond van de uitstoot van vervuilende stoffen, dan op de prijs. De afname van de BPM-ontvangsten is deels gecompenseerd door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Steeds meer nieuwe auto’s vrij van BPM - Automobielmanagement.nl

Steeds meer nieuwe auto’s vrij van BPM

Het aantal nieuwe auto’s dat vrijgesteld is van aanschafbelasting (BPM) stijgt snel. Vorig jaar waren het er 206.000. Dat is ruim 3,5 maal zoveel als in 2009.

De overheid ontving mede hierdoor 1,3 miljard euro minder aan BPM dan in 2008. Vooral het aantal nieuwe BPM-vrije dieselauto’s is flink toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat vandaag (woensdag) bekendgemaakt.

Sinds de invoering van de BPM-vrijstelling voor zuinige auto’s op 1 januari 2009 is de populariteit van deze voertuigen flink toegenomen. In 2009 was 15 procent van de nieuw verkochte auto’s vrijgesteld van BPM, in 2011 was dat aandeel opgelopen tot 37 procent.

In totaal werden vorig jaar 556.000 nieuwe auto’s verkocht, 15 procent meer dan in 2010. De toename komt volledig voor rekening van wagens die vrijgesteld zijn van BPM. Het aantal BPM-vrije dieselauto’s groeide sterk, tot bijna 70.000 in 2011.

De schatkist ontving vorig jaar 2 miljard euro aan BPM. In 2008, het jaar vóór de vrijstelling, was dat nog 3,2 miljard. Het aantal nieuw verkochte auto’s nam in deze periode met ruim een tiende toe.

De vrijstelling van zuinige auto’s is onderdeel van het overheidsbeleid om wagens meer te belasten op grond van de uitstoot van vervuilende stoffen, dan op de prijs. De afname van de BPM-ontvangsten is deels gecompenseerd door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.