Zonder deze omzet zou de totale omzet van de VDL Groep 2 procent lager zijn dan in 2011. De geconsolideerde omzet in 2012 zal ruim 1,6 miljard euro bedragen, ten opzichte van 1,575 miljard euro in 2011. Het netto resultaat is gedaald van 66 miljoen euro in 2011 naar 56 miljoen euro in 2012. Het aantal medewerkers is gestegen van 7.135 eind 2011 naar 8.757 eind 2012 (inclusief VDL Nedcar).

Per 14 december 2012 heeft de VDL Groep de aandelen van autofabriek NedCar te Born overgenomen. VDL Nedcar heeft in 2012 voor 70 miljoen euro bijgedragen aan de omzet. De overnamekosten zijn in het resultaat van de VDL Groep verwerkt. In 2013 wordt hard gewerkt aan inkoop en installatie van apparatuur voor de nieuwe productielijnen in de fabriek te Born. Het resultaat van VDL Nedcar over 2013 is gereserveerd in de voorzieningen.

In de busdivisie is de omzet gestegen van 405 miljoen euro in 2011 naar 431 miljoen euro in 2012 (6 procent). Het resultaat daarentegen was net als in 2011 negatief. De orderportefeuille is gedaald van 194 naar 156 miljoen euro per einde jaar. Er is sprake van een enorme prijsdruk ten gevolge van de concurrentieslag in Europa. Voor 2013 zijn verdere kostenbesparingen noodzakelijk. Daarom is VDL onder andere in gesprek met ondernemingsraden en vakbonden om deeltijdontslag in te voeren. Vakmanschap en werkgelegenheid behouden is hierbij het motto. VDL is er namelijk van overtuigd dat er toekomst is voor haar busdivisie, want ondanks de teruglopende vraag in de Europese bussenmarkt is het marktaandeel van VDL gestegen.

De omzet in de divisie eindproducten is met 18% gestegen, van 396 miljoen euro in 2011 naar 467 miljoen euro in 2012. Met name de sectoren productieautomatisering voor de personenwagenindustrie en warmtewisselaars hebben een goed jaar achter de rug. Het resultaat van de divisie eindproducten was positief. Ook in deze divisie liep de orderportefeuille terug, van 169 miljoen euro eind 2011 naar 132 miljoen euro eind 2012. VDL verwacht voor 2013 geen verdere teruggang in deze divisie.

2013 is voor de VDL Groep redelijk goed van start gegaan met een aantal mooie orders, maar de verwachtingen blijven voorzichtig. Mede gezien de nog steeds moeilijke situatie in Europa, is de verwachting dat zowel omzet als resultaat in 2013 lager zullen uitkomen dan in 2012. De europroblematiek zou opgelost moeten worden door een gelijk speelveld in de wereld te creëren. Hoewel de totale orderportefeuille van de VDL Groep lijkt te stabiliseren, gaat 2013 – zoals het er nu naar uit ziet – een wat moeizamer jaar worden.