De regeling geldt niet alleen voor vracht- en bestelauto’s, maar ook voor personenauto’s die voldoen aan een bepaalde CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot voor dieselauto’s mag volgens deze regeling maximaal 88 gram/km bedragen. Andere auto’s mogen maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. De auto’s komen dan te vallen in de bijtellings-categorie van 14%.

De regeling is ontleend aan de regeling zoals deze gold voor investeringen gedaan in de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011, maar verschilt omdat nu slechts over investeringen gedaan in de tweede helft van 2013 willekeurig (maar ten hoogste 50%) kan worden afgeschreven. Voorheen kon in meerdere jaren willekeurig (zij het ook toen in het eerste jaar ten hoogste 50%) worden afgeschreven.

Hierdoor kan van een auto reeds in 2013, 50% van het totale afschrijvingsbedrag afgeschreven worden. De auto hoeft daarvoor nog niet in gebruik te zijn genomen. Als de verplichting in 2013 is aangegaan, kan er worden afgeschreven tot maximaal het aanbetaalde bedrag. De auto moet dan uiterlijk in 2015 in gebruik zijn genomen. Klik hier voor meer informatie.

Bron: AutoRedigo

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding