Het resultaat na belasting over de eerste zes maanden is iets lager uitgekomen: 27,5 miljoen euro in 2013 ten opzichte van 33,6 miljoen euro in 2012. De balanspositie blijft echter onverminderd sterk met een solvabiliteit van 59 procent. De orderportefeuille is stijgende (van 480 miljoe euro eind 2012 naar 616 miljoen euro medio 2013) en ook het aantal medewerkers is toegenomen van 8.757 eind 2012 naar 8.854 medio 2013.

Toeleveringen

De omzet in de divisie toeleveringen is gedaald van 417 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012 naar 380 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013. De orderportefeuille is echter opgelopen van 193 miljoen euro eind 2012 naar 239 miljoen euro medio 2013. Dit komt met name door het aantrekken van de toeleveringen aan de semiconductor- en automotive industrie in het tweede kwartaal. De divisie toeleveringen was in het eerste halfjaar winstgevend. De orderportefeuille van deze divisie is nog steeds stijgende en de verwachting is dat de cijfers in het tweede halfjaar zullen verbeteren.

Autoassemblage

VDL Nedcar, dat eind 2012 door VDL Groep is overgenomen, heeft in het eerste halfjaar van 2013 voor 55 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van VDL Groep. Deze omzet is gerealiseerd door het uitlenen van medewerkers, het leveren van persdelen aan derden en de installatiewerkzaamheden in opdracht van BMW, waarvoor vanaf tweede helft 2014 MINI’s geproduceerd gaan worden. De installatie van de nieuwe productielijnen loopt volgens planning. Het resultaat verloopt overeenkomstig de genomen voorzieningen.

Bussen

De omzet in busdivisie is nagenoeg gelijk gebleven: 213 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013 ten opzichte van 209 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012. De orderportefeuille is echter teruggelopen van 155 miljoen euro eind 2012 naar 129 miljoen euro medio 2013. Door de aanhoudende crisis in de bussenmarkt blijven de verkoopaantallen achter. Hierdoor zijn de fabrieken onderbezet en staan de resultaten onder druk. Het eerste halfjaar is dan ook verliesgevend afgesloten, mede als gevolg van de hoge ontwikkelingskosten voor nieuwe producten en productieprocessen. Gezien het licht aantrekken van de touringcarmarkt, lijkt de orderportefeuille in het tweede halfjaar weer wat op te lopen. Wat betreft de openbaarvervoermarkt blijven grote orders vooralsnog uit en zijn de vooruitzichten nog onzeker.

Eindproducten

De divisie eindproducten heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug met een omzetstijging van 28 procent: van 225 miljoen euro in 2012 naar 289 miljoen euro in 2013. De orderportefeuille is nog nooit zo goed gevuld geweest en steeg van 132 miljoen euro eind 2012 naar 248 miljoen euro medio 2013. In deze divisie is de groei met name te danken aan de sector productieautomatiseringssystemen, maar ook andere sectoren laten een groei zien. De divisie eindproducten was in het eerste halfjaar winstgevend. Aangezien de totale orderportefeuille nog steeds stijgende is, verwacht VDL dat de positieve lijn zich voortzet in het tweede halfjaar.

Vooruitzichten

VDL Groep heeft goede verwachtingen voor het tweede halfjaar, dat waarschijnlijk beter zal worden dan het eerste halfjaar. Mede door de oplopende totale orderportefeuille wordt er groei voorzien. De verwachting voor 2013 is dat zowel de netto omzet als het netto resultaat zo’n 10 procent hoger zal uitkomen dan in 2012. Zeker gezien de algemene economische omstandigheden op dit moment, is VDL hiermee zeer tevreden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding