De maatregel komt naast de al bekende accijnsverhogingen, de invoering van MRB voor zeer zuinige auto’s en de aangepaste BPM-normen vanaf 1 januari. ‘De personenauto’ moet immers in 2015 tweehonderd miljoen euro extra opbrengen om een dreigend gat in de begroting te dekken – aldus het akkoord rondom de Belastingplannen voor 2014.

De Tweede Kamer heeft inmiddels een brief ontvangen waarin de doelstelling wordt uitgewerkt. Helder is dat men breekt met de afspraken in de zogenaamde Autobrief , die tot eind 2016 voor zekerheid moest zorgen. De minister spreekt volgens welingelichte bronnen van een ‘meer robuuste maar nog steeds vergroenende aanpak van de BPM’ en belooft dat die aanpak in de eerste helft van volgend jaar nader zal worden uitgewerkt in een Autobrief II.

Met de term robuust geeft de minister aan dat de inkomsten beter gegarandeerd zijn. Er is zelfs overwogen – zo viel vorige week te horen binnen de autowereld – om simpelweg te kiezen voor een vast bedrag van bijvoorbeeld vierhonderd euro op élke auto. Wel zo simpel, maar zo’n vaste voet ontbeert een stimulans voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Kort samengevat betekent de nieuwe BPM-berekening niettemin dat voor álle nieuwe verkochte auto’s een BPM-heffing gaat gelden. Samen zal dat minstens tweehonderd miljoen per jaar extra opbrengen. Zo gaat de eigenaar van een 50 gram plug-in hybride auto 475 euro extra betalen. Alleen volledig elektrische auto’s (met nul emissie) zijn uitgezonderd. Voor de nieuwe aanpak is een staffel bedacht die zo hier en daar nog wel bekende grenswaarden hanteert. Daarvoor is gekozen om de verwarring niet al te groot te maken als het om bijvoorbeeld de bijtellingsgrenzen gaat.

De eerste indruk van de nieuwe regeling is dat de door velen in de autowereld bekritiseerde ‘marktverstorende werking’ van het huidige systeem wellicht wat gedempt wordt. Terwijl het onder de streep waarschijnlijk minder ‘vergroenend’ zal werken. In de komende uitgave van Automobiel Management magazine leest u meer over de plannen – en de gevolgen voor de autowereld en bijvoorbeeld pompstationhouders. In de grensregio wordt hier en daar al een teruggang van dertig procent aan brandstofverkopen genoteerd. Dat zal volgend jaar met nog hogere accijnzen zonder twijfel verergeren. (RvG)    

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding