De ommekeer is volgens Stern Groep het resultaat van "minder negatieve marktontwikkeling, effectieve kostenbesparing en groei van het marktaandeel." De bedrijfskosten daalden met 10,6% tot € 38,1 miljoen. Door vestigingen te sluiten en vaste lasten terug te dringen, zijn de bedrijfskosten structureel verlaagd. Voor het slotkwartaal van 2013 zijn de verwachtingen positief, hoewel "het onverstandig is een concrete verwachting te geven", gezien de onverminderd moeilijke economische situatie en sombere stemming bij klanten.

Het operationeel resultaat voor belastingen over de eerste drie kwartalen van 2013 bedraagt € 5,1 miljoen tegenover € 3,6 miljoen vorig jaar. Het resultaat na belastingen over de eerste drie kwartalen bedraagt € 1,5 miljoen (tot en met het 3e kwartaal 2012: € 1,1 miljoen verlies). De Ebitda is € 38,6 miljoen tegenover € 35,6 miljoen vorig jaar. Sinds 1 juni jl. zijn de reorganisaties afgerond; de bijbehorende lasten komen over de eerste drie kwartalen uit op € 3,5 miljoen voor belastingen (zelfde periode 2012: € 5,9 miljoen). De rest van het jaar blijft Stern Groep actief met volume op peil houden en met kostenbesparing, efficiency en effectiviteit.

Stern Dealers verkocht in het derde kwartaal 4.462 nieuwe personenauto’s, een daling van 1,3% (3e kwartaal 2012: 4.521 stuks). Het marktaandeel echter steeg van 4,5% (2012) naar 5,2% (2013). Bij de verkoop van nieuwe bedrijfswagens gaf Q3 een min te zien van 19,7%, waarmee het marktaandeel van Stern Dealers hier afnam van 7,4% naar 6,8%. Bij Stern Finance nam het aantal leasecontracten in 2013 t/m Q3 toe met 8,7% tot 6.686 contracten. De verhuurvloot kromp licht, met 23 stuks tot 2.167 voertuigen. Het aantal SternPoint-vestigingen bedroeg per 30 september vijf stuks.

Ondanks het sluiten van een aantal vestigingen nam de omzet van de werkplaatsen en magazijnen gering af, maar als geheel is de netto omzet (exclusief BPM) toch gestegen: van € 203,8 miljoen naar € 209,4 miljoen gestegen (+2,7%). De omzet van nieuwe personenauto’s nam duidelijk toe, mede door een hogere gemiddelde verkoopprijs. Vooral duurdere modellen met een fiscaal gunstige bijtelling zijn volgens Stern zeer in trek. Ook de omzet van gebruikte personenauto’s kwam hoger uit dan een jaar geleden. De omzet van SternLease kwam 5,7% hoger uit door een verdere groei van het aantal leasecontracten tot 6.686 stuks.