In Den Haag moeten curatoren nu eerst melding doen bij het Openbaar Ministerie. Als het OM er een strafrechtelijke zaak in ziet, wordt aan de curator gevraagd om aangifte te doen. De faillissementsfraudezaken worden vervolgens behandeld op speciale themazittingen in de rechtbank. Voorheen vielen vooral kleine zaken vaak tussen wal en schip, omdat curatoren ze niet meldden bij de politie of omdat de politie ze niet oppakte. Bij faillissementsfraudezaken worden waardevolle zaken voor het faillissement al weggesluisd of is er met opzet geen administratie bijgehouden. In Nederland zijn er jaarlijks zo’n tienduizend faillissementen. In ongeveer een kwart van de gevallen is er sprake van fraude.