Bij de handel in vrachtwagens werd geprofiteerd van strengere emissienormen (Euro6) per 1 januari 2015. Ook de verruiming van de tijdelijke willekeurige afschrijving gaf een impuls aan de vrachtwagenverkopen. Het beeld over heel 2013 is volgens ABN AMRO minder gunstig uitgevallen. Zo heeft een daling van de volumes in de meeste branches geleid tot een negatieve omzetontwikkeling, met uitzondering van de handel in vrachtwagens. Deze noteerde als enige branche stijgende volumes en een hogere omzet.

Bij de merkdealers en universele autobedrijven daalde de omzet in 2013 met zeven procent. Hoewel de nieuwverkopen vorig jaar met zeventien procent daalden, liep de omzet hieruit – zo’n 11,8 m miljard euro – terug met bijna acht procent. ABN AMRO geeft aan dat deze daling beperkt bleef doordat de gemiddelde verkoopprijs van nieuwe personenauto’s met elf procent steeg naar 28.330 euro. De occassionmarkt vormde in 2013 een lichtpuntje, weliswaar nog niet in volume, maar wel in de prijsvorming. Dit had een gunstige uitwerking op het rendement.

De verkoop van nieuwe personenauto’s steeg in februari 2014 met 5,4 procent. Ook lijken de verkopen van occasions op te veren. Na twee maanden is er sprake van een stijging van 4,2 proecnt.Dit bevestigt het vermoeden van ABN AMRO dat de eindejaarspiek van 2013 niet alleen is veroorzaakt door naar voren gehaalde aankopen, maar ook door uitgestelde aankopen in 2013. In juli 2013 is het dal in de verkoopcijfers (12 maands voortschrijdend) bereikt, sindsdien is sprake van een bescheiden herstel van + 0,5 procent. ABN AMRO is voor de rest van 2014 en 2015 positiever. Vanuit het zakelijk segment zal met name in de tweede helft van dit jaar een impuls komen onder invloed van  aantrekkende investeringen en de vernieuwing van leasecontracten. Deze komen deels voort uit een stijging van contracten die in 2010 zijn afgesloten en aan vernieuwing toe zijn en deels door een nieuwe aanscherping van de CO2-grenswaarden per 1 januari 2015. ABN AMRO verwacht dat er in 2014 430 duizend nieuwe personenauto’s worden verkocht. Dit komt overeen met een stijging van circa 3 procent ten opzichte van 2013. Ook verwacht zij dat het herstel zich in 2015 voortzet door een verdere stijging van investeringen, een lichte groei van de particuliere consumptie en een lichte daling van de werkloosheid. Verder zal een inhaalvraag uit de twee voorafgaande jaren de branche een impuls geven.

Het driemaands voortschrijdend faillissementscijfer voor de autobranche bereikte in juli 2013 haar piek over de afgelopen vier jaar. Sindsdien is dit faillissementscijfer met weliswaar dertig procent gedaald, maar bevindt het zich nog op een bovengemiddeld niveau. Voor 2014 verwacht ABN AMRO dat het aantal faillissementen langzaam verder zal dalen. Belangrijkste reden daarvoor is dat het aantal faillissementen altijd na-ijlt bij de economische ontwikkeling. Bedrijven waar het al langere tijd slecht mee gaat, weten over het algemeen niet meer te profiteren bij een eerste opleving van de economie.

 

De volledige sector update Autoretail is hier te downloaden.