Daarmee is vorig jaar toch in doorsnee een positief resultaat gedraaid, in tegenstelling tot wat in de hele branche de verwachting was. Het positieve resultaat komt doordat het gemiddeld rendement in Q4 van 2013 op 1,10% uitkwam. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2012 was het -0,83%.

Het is de eerste keer in een jarenlang seizoenspatroon dat het rendement in het laatste kwartaal stijgt. Over heel 2013 berekend ligt het gemiddeld rendement daardoor hoger dan vooraf werd ingeschat, namelijk op 0,34% (0,08% in 2012). De top 10% best presterende dealers haalden een gemiddeld rendement van 3,99%.

De totale omzet in Q4 2013 steeg met 38,4% ten opzichte van Q4 2012. Vooral verkoop nieuw (+51%), verkoop gebruikt (+33%) en de omzet op aftersales (+18%) nam toe. Deels is dat een geflatteerd beeld, want de Mitsubishi Outlander PHEV en Volvo V60 Plug-in Hybrid hadden een sterk bovengemiddeld aandeel in de omzetstijging. Daarnaast hebben veel dealers hun focus op verkoop gebruikt versterkt; mede dankzij de schaarste op de occasionmarkt nam de brutowinst met 117% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzetgroei in het laatste kwartaal verklaart de stijging van het gemiddelde rendement echter niet volledig. Eric Tak, voorzitter Bovag Autodealers: "Er zijn door faillissementen minder verliesgevende dealers, in 2013 lag het percentage op 42%, in 2012 op 51%. Je mag er vanuit gaan dat dit effect heeft op de cijfers van de Branche Barometer."

Tak geeft verder aan dat verkoopstimuleringsmaatregelen van de importeur een rol gespeeld hebben in het totale resultaat over 2013, en ook voorregistraties van met name nog fiscaalvriendelijke modellen die in 2014 in een andere bijtellingscategorie komen te vallen. "Maar het belangrijkste is dat veel dealers het afgelopen jaar zijn begonnen hun kosten op orde te brengen. Dat is een goede beweging, die direct zijn vruchten afwerpt."

2013 mag dan met een lichtpuntje zijn afgesloten, voor 2014 zijn de verwachting nog niet heel hoopvol. Dealers uit de werkgroep Branche Barometer voorzien dat zowel Q1 als Q2 slechter dan vorig jaar worden. Doordat in het laatste kwartaal van 2013 veel verkoop naar voren is gehaald, zal de orderintake in de eerste maanden duidelijk lager zijn. In de werkplaats is de bandenwissel door het mooie weer al in Q1 gestart en dat heeft gevolgen voor de omzet in Q2. Daarnaast zal het aantal APK’s verder teruglopen. Pas in het derde kwartaal zal wellicht enig herstel zichtbaar worden als gevolg van een positiever economisch klimaat en de sanering bij dealers uit voorgaande periodes.