Toen Stern eind 2011 de keten aankondigde, was de doelstelling om binnen twee jaar 24 vestigingen operationeel te hebben. De uitrol is intussen, meldt Stern nu, bewust "in een lagere versnelling gebracht tot het business model zich heeft bewezen en een solide bijdrage aan het groepsresultaat binnen bereik komt."

Bij de schadetak is in Q1 van dit jaar de omzet hoegenaamd gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2013. Wel staat bij Stern Schade de marge sterk onder druk, met als gevolg dat ook het resultaat van Stern Mobility Services aandacht behoeft. In het persbericht spreekt Stern de ambitie uit om over heel 2014 een gelijk resultaat neer te zetten bij ‘Schade’ als een jaar ervoor.

Voor de totale Stern Groep is sprake van een positief eerste kwartaal, gezien de 3,2 miljoen euro aan  operationeel bedrijfsresultaat (2013: 2,7 miljoen). Ook bij het resultaat na belastingen was er reden tot blijdschap: 2,1 miljoen euro (2013: 0,8 miljoen). Pijnpunt blijft de tak Stern Dealers, waar de aanhoudend onder druk staande verkopen zorgen baren. Vooral bij de Ford-dealers, die qua registraties een teleurstellend Q1 beleefden. Het marktaandeel personenauto’s is 4,5% (Q1-2013: 4,9%) en bedrijfswagens 7,0% (Q1-2013: 7,0%).

Voor het lopende jaar als geheel is men optimistisch. In tegenstelling tot 2013 zijn er geen bijzondere reorganisatielasten en verliezen op beëindigde activiteiten. Daarom moet het mogelijk zijn in 2014 een duidelijk hoger resultaat na belastingen te realiseren.