Mede-aandeelhouder Bovag Holding heeft een extra financiering van vijf miljoen euro ter beschikking gesteld aan RDC, op basis van het belang van RDC als strategische partner voor de Bovag-leden, en op basis van de toekomstplannen van het RDC. Hierdoor is het belang van Bovag in RDC Group B.V. vergroot naar zeventig procent. Daarmee is de traditionele verhouding van 49 procent RAI, 49 procent Bovag en twee procent in een stichting op de helling gegaan. Volgens woordvoerder Theo Eysink is het besluit unaniem genomen en is hiermee de stemmenverhouding binnen RDC in het voordeel van de Bovag uitgevallen.

RDC verwacht dat 2014 het jaar van de ommekeer wordt. Nadat over de eerste maanden van 2013 een verslechterd resultaat zichtbaar werd door teruglopende omzet en te hoge kosten, is halverwege 2013 in nauwe samenwerking tussen directie en de aandeelhouders Bovag en RAI Vereniging een reorganisatietraject ingezet. De problematiek werd in kaart gebracht en plannen werden geformuleerd voor de korte en middellange termijn. Ingrepen op de korte termijn behelzen onder meer terugdringen van de kosten en het stabiliseren van de inkomsten. Voorts is in de loop van 2013 een reorganisatie gestart die heeft geleid tot het afvloeien van personeel en wijzigingen in de directie van RDC. Zo verliet algemeen directeur Gerrit Schipper in februari ‘in goed overleg’ RDC. Volgende week wordt zijn opvolger bekend gemaakt. Inmiddels is het personeelsbestand tot 160 gereduceerd. Volgens woordvoerder Eysink zal hierin niet meer gesneden worden.

Ook is in 2013 de Raad van Commissarissen van RDC Group BV opnieuw samengesteld.