Het resultaat na belastingen is 0,6 miljoen euro, eveneens de helft van de eerste zes maanden in 2013. 

De moeilijke automarkt in de periode januari-juni zorgde bij Stern opnieuw voor reorganisatielasten bij Stern Dealers: 1,1 miljoen euro (3,5 miljoen in H1-2013). Stern Financial Services boekt aanhoudend zeer goede resultaten. De resultaten van Stern Mobility Services vallen tegen door margedruk en aanloopverliezen bij SternPoint.

Het marktaandeel personenauto’s is afgelopen half jaar gedaald naar 4,7% (H1-2013: 5,3%); bij bedrijfswagens bleef de situatie onveranderd op 7,4%. De portefeuille van SternLease en SternPartners is toegenomen tot 7.715 voertuigen (eind 2013: 6.967). Ondanks verdere reorganisatielasten bij voornamelijk het Ford cluster zal naar verwachting het resultaat na belastingen de rest van het jaar positief blijven.

Personenauto’s

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet in het 1e halfjaar 2014 een verdergaande daling zien. Vooral het aantal registraties van Ford, belangrijk voor Stern, viel met 34,4% terug tot 11.743 stuks. Daarmee kwam in ons land het marktaandeel van Ford uit op 5,9% (H1-2013: 8,5%). Al met al realiseerde Stern Dealers het eerste halfjaar van 2014 een afzet van 9.309 nieuwe personenauto’s tegenover 11.276 stuks een jaar eerder; een daling van 17,4%. Vooral Ardea Auto (Ford) zag de afzet van nieuwe personenauto’s met 1.765 stuks (-44,6%) afnemen tot 2.196 stuks. Het aandeel van Ford in de totale afzet nieuwe personenauto’s van Stern Dealers is, mede door de verkoop van Ford-dealer Fitis Auto, gedaald van 38,5% naar 23,6%.

Door het achterblijven van Ford daalde het marktaandeel van Stern Dealers op de Nederlandse markt van 5,3% over het eerste halfjaar 2013 naar 4,7% over het eerste halfjaar 2014. Bij de andere merken van Stern Dealers is de ontwikkeling daarentegen positief. Geschoond voor Ardea Auto en Fitis Auto werden in deze verder dalende markt meer nieuwe personenauto’s verkocht dan vorig jaar (+2,7%). Ook het tweede halfjaar zal men moeten kampen met een wisselvallige, niet groeiende automarkt met waarschijnlijk opnieuw een eindspurt tegen het eind van het jaar. Voortgaande kostenbesparing, licht betere aftersales en meer accent op verkoop van gebruikte auto’s moeten de resultaten op een behoorlijk peil houden.

Bedrijfswagens

De markt voor nieuwe bedrijfswagens is in het eerste halfjaar 2014 landelijk met 1,5% fractioneel toegenomen tot 28.930 stuks. De aantallen van Volkswagen (-5,1%) en Opel (-7,0%) vielen lager uit dan vorig jaar, terwijl van het merk Ford (+13,0%) meer nieuwe bedrijfswagens werden verkocht. Stern Dealers verkocht 2.134 stuks, hetgeen een toename betreft van 0,7%. Het marktaandeel bleef met 7,4% gelijk aan vorig jaar.

Na de overname en herstart van Opel- en Kia dealer Wander in Assen en Groningen in januari jl. hebben zich ook in de maanden daarna diverse acquisitiemogelijkheden aangediend. Vanwege de nog steeds negatieve ontwikkeling van de automarkt gaat Stern "behoedzaam" te werk.  

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding