Wachten op Keuring

In het convenant staan afspraken tussen de partijen over de vastlegging en uitwisseling van informatie tussen de RDW en het VbV. Door sneller signaal ‘Wachten Op Keuring’ (WOK) te plaatsen na een ongeval worden de risico’s voor verkeersveiligheid, fraude en ander voertuigcriminaliteit beperkt. Daarnaast zorgt het convenant voor een goede informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen over de staat van het voertuig.

Fraude terugdringen

Het convenant is een uitvloeisel van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu hoe fraude met schadevoertuigen verder terug te dringen is. Hieruit blijkt dat er goede maatregelen worden genomen voor de veiligheidsrisico’s als een voertuig schade heeft geleden. Maar het onderzoek geeft ook aan dat er nog verbeterpunten zijn. Eén van deze verbeterpunten is een goede set werkafspraken vastgelegd in het convenant tussen de RDW en verzekeraars.

Het convenant werd namens de RDW getekend door Johan Hakkenberg (algemeen directeur RDW) en namens de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) door Martijn Kammeijer (bestuursvoorzitter VbV).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding