Scherper gesteld: slechts 14 procent van de kleine ondernemers wordt altijd op tijd betaald. Gemiddeld staat er per respondent 35.000 euro aan te laat betaalde rekeningen open. Volgens OpenCompanies hebben de 1,2 miljoen kleine ondernemingen die Nederland telt gezamenlijk tenminste 720 miljoen euro aan te laat betaalde rekeningen openstaan. Zeer nadelig voor de Nederlandse economie, maar ook een duidelijk signaal dat de huidige wetgeving faalt, aldus OpenCompanies.

Risico’s ZZP’ers

De bevindingen van OpenCompanies tonen aan dat heel wat ZZP’ers en kleine ondernemingen niet enkel veel euro’s laten liggen, maar ook financiële risico’s lopen door verminderde liquiditeit. Kleine bedrijven lopen daarbij relatief een groter risico op late betalingen dan de grotere bedrijven. De kosten voor kleine bedrijven om debiteuren na te jagen, zijn bovendien vaak hoger dan voor grote bedrijven, die door hun schaalvoordeel op dit vlak vaak efficiënter kunnen opereren.

‘Dat in Nederland kleine ondernemers en ZZP’ers veel te laat of soms zelfs helemaal niét betaald worden, is een ernstig probleem’, stelt Willemijn Welten, manager van OpenCompanies. ‘Indien je je rekening pas na 45 dagen in plaats van na de afgesproken 14 dagen betaald krijgt, scheelt dat gewoon veel geld. De gevolgen van liquiditeitsproblemen voor ondernemers kunnen verstrekkend zijn. Deze variëren van het bijlenen van geld om operationeel te blijven tot problemen met de aflossing van leningen, betaling van personeel en het moeilijker kunnen verwerken van grote orders. Achterstallige facturen kunnen dus voor een flinke kostenpost zorgen. Daarnaast zorgen opdrachtgevers die op tijd betalen voor een betere cashflow en dus voor een bevordering van de handel en de economie.’

Kleine ondernemers in de problemen

OpenCompanies ondervroeg 600 kleine ondernemingen en ZZP’ers. Daaruit blijkt dat ruim de helft (53%) van hen regelmatig niet betaald wordt.  Uit het onderzoek blijkt voorts dat:

  • Slechts 14 procent van de respondenten nooit te laat betaald krijgt
  • 43 procent van de ondervraagden in maximaal 10 procent van de gevallen actief achter onbetaalde facturen aan moet gaan
  • Nog eens 22 procent dit in 10 tot 25 procent van de gevallen moet doen
  • Maar liefst 20 procent van de ondervraagden in meer dan een kwart tot meer dan driekwart van de gevallen trage betalers actief moet aansporen om over te gaan tot betaling.
  • 40 procent van de kleine ondernemers gemiddeld meer dan een maand te laat betaald krijgt
  • 26 procent van de ondervraagden bijna tussen de een en twee maanden (30-60 dagen) na het verstrijken van de betaaltermijn moet wachten op hun geld
  • 14 procent van de ondernemers zelfs na de periode van 60 dagen nog geen geld op de rekening ziet staan.

Wet Betalingstermijnen

De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen, omdat in Nederland sinds 16 maart 2013 de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht is. Deze wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. De resultaten van het OpenCompanies onderzoek wijzen er echter op dat de nieuwe wet vooralsnog weinig effect lijkt te hebben en er niet in slaagt om de werkkapitaalpositie van organisaties te verbeteren. ‘Sterker nog, de uitzondering lijkt eerder de regel.’

Petitie

ZZP’ers en kleine ondernemingen kunnen vaak niet anders dan de betaaltermijn van de opdrachtgever accepteren. Opdrachtgevers liggen tenslotte niet voor het oprapen en wanneer ondernemers bezwaar maken tegen betalingstermijnen, dan is een nieuwe uitvoerder zo gevonden. OpenCompanies vindt daarom dat de overheid met alle Nederlandse bedrijven af moet spreken dat betalingen binnen 30 dagen na de werkzaamheden worden voldaan. Welten zegt hierover: ‘Wanneer de overheid de wetgeving strikter toepast en de termijn beperkt tot 30 dagen, draaien de kleine ondernemers niet op voor de rente van de grotere spelers in de markt. Door de verbeterde cashflow die dan ontstaat stimuleren we bovendien met zijn allen de economie.’ Daarom heeft OpenCompanies een petitie geïnitieerd onder ZZP’ers en kleine ondernemers, om deze oproep te ondersteunen en een maximum aan de betaaltermijn af te dwingen.

Wetsverandering

Het zal niet geheel toevallig zijn dat ONL voor Ondernemers en het CDA vorige week hun plan presenteerden om late betalingen tegen te gaan. Door een kleine wetsverandering zal er in de boardrooms van grote bedrijven een andere afweging worden gemaakt. Van rechtswege gaat er een rente gelden indien een betalingstermijn de 60 dagen overschrijdt. Het leverancierskrediet dat nu wordt afgedwongen door grote bedrijven is dan niet langer meer financieel aantrekkelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding