Werkgevers weer om tafel met bonden over cao Metaal & Techniek

De werkgevers in de Metaal & Techniek hebben gisteren de vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen op 16 september te hervatten. De werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

De werkgevers, verenigd binnen de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden. Ron Follon, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers: ‘Acties dragen niet bij aan een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen.’

Follon wil niet vertellen wat de nieuwe voorstellen zijn. Dat bespreken we natuurlijk als eerste met de vakbonden, zoals het hoort. Kijk’, zegt Follon, ‘natuurlijk hebben we sinds 19 maart nog wel eens contact gehad met de bonden. We hebben het met de vakbonden natuurlijk niet alleen maar over cao-besprekingen. We hebben ze inmiddels laten weten dat ze een uitnodiging voor hervatting van de cao-besprekingen kunnen verwachten.’

Over FWT

De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

Stand van zaken tijdens het afbreken van de onderhandelingen voor de Cao Metaal en Techniek op 19 maart 2015.

Werkgevers weer om tafel met bonden over cao Metaal & Techniek - Automobielmanagement.nl

Werkgevers weer om tafel met bonden over cao Metaal & Techniek

De werkgevers in de Metaal & Techniek hebben gisteren de vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen op 16 september te hervatten. De werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

De werkgevers, verenigd binnen de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden. Ron Follon, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers: ‘Acties dragen niet bij aan een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen.’

Follon wil niet vertellen wat de nieuwe voorstellen zijn. Dat bespreken we natuurlijk als eerste met de vakbonden, zoals het hoort. Kijk’, zegt Follon, ‘natuurlijk hebben we sinds 19 maart nog wel eens contact gehad met de bonden. We hebben het met de vakbonden natuurlijk niet alleen maar over cao-besprekingen. We hebben ze inmiddels laten weten dat ze een uitnodiging voor hervatting van de cao-besprekingen kunnen verwachten.’

Over FWT

De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

Stand van zaken tijdens het afbreken van de onderhandelingen voor de Cao Metaal en Techniek op 19 maart 2015.