De koper van een auto mag in beginsel verwachten dat zijn aanschaf de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. In het geval van Volkswagen zijn de geleverde auto’s veilig en kan er gewoon mee worden gereden. De auto bezit dan ook de eigenschappen die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Maar als gevolg van de software die in de voertuigen is toegepast, is de uitstoot van de auto in werkelijkheid hoger dan een test uitwijst.

Informatie bij de aankoop

Of als gevolg hiervan sprake is van zogenaamde ‘non-conformiteit’ is afhankelijk van de informatie die de koper bij de aankoop van de auto heeft ontvangen en hetgeen hij als gevolg daarvan mocht verwachten.

Wat betreft Volkswagen, zal de koper in beginsel moeten aantonen dat de uitstoot aan de orde is gekomen bij de aankoop van de auto en dat dit voor hem van wezenlijk belang was.

Indien dat het geval is, kan de koper eisen dat zijn Volkswagen wordt ‘gerepareerd’, voor zover dat mogelijk is. Maar het is nog niet duidelijk of de dieselmotoren ook daadwerkelijk meer uitstoten dan in de brochures is vermeld.

Non-conformiteit

Volkswagen heeft inmiddels wel aangekondigd dat de betrokken voertuigen worden teruggeroepen en voorzien van nieuwe software en nieuwe onderdelen, zodat de uitstoot tijdens een test op de juiste manier wordt gemeten.

Onduidelijk is nog wat de gevolgen van de nieuwe software zijn voor de prestaties van de auto’s. Wanneer de auto na de update goed functioneert, is er niet langer meer sprake van non-conformiteit. Maar als de auto’s na de aanpassing van de software bijvoorbeeld minder vermogen hebben of een hoger brandstofverbruik, zijn deze mogelijk nog wel non-conform.  De vraag is dan of de mogelijke wijzigingen in de prestaties voldoende zijn om een ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.

Daarvoor is vereist dat het gaat om een wijziging van enige omvang. Indien bijvoorbeeld het vermogen van de auto slechts in zeer beperkte mate is verminderd, zal dit waarschijnlijk niet voldoende zijn om over te kunnen gaan tot ontbinding van de hele overeenkomst. Wel kan in dat geval mogelijk vermindering van de koopprijs worden gevorderd, in die zin dat de bezitter gecompenseerd wordt voor het verminderde vermogen van zijn auto.

Inruilwaarde

Behalve een eventuele reparatie en compensatie voor de resterende gebreken, wil een koper mogelijk ook schadevergoeding vorderen, in verband met de waardevermindering van zijn auto. De kans is immers groot dat de inruilwaarde van een Volkwagen met dieselmotor als gevolg van de imagoschade aan het merk is verminderd.

Maar het bewijzen van dergelijke schade is vaak lastig. Immers, hoe bewijs je dat je de auto voor de bekendwording van het emissieschandaal voor een hoger bedrag had kunnen verkopen?

Claims

Inmiddels zijn er al diverse stichtingen opgericht die de Volkswagen-bezitters oproepen hun claim bij hen neer te leggen. Of en in hoeverre dit enig resultaat oplevert, is vooralsnog lastig te zeggen. Het is vooral afwachten hoe Volkswagen de ontstane problemen zal oplossen en welke gevolgen dat heeft voor de prestaties van de auto’s.

Deze column van meester Valerie Lipman staat in het novembernummer van Automobiel Management.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding