Expertblog Juridisch: ‘Pick up point, winst maken met showroom?’

Ook binnen de autobranche zijn ondernemers altijd op zoek naar het vergroten van de winstpotentie, zeker in een tijd waarin marges meer onder druk komen te staan en waarin creatief met de beschikbare ruimte moet worden omgegaan. Tegelijkertijd zijn webshops en andere retailers op zoek naar geschikte locaties voor afhaalpunten, de zogenoemde pick up points. Goed bereikbare bedrijventerreinen lijken bij uitstek geschikt. Liggen daar misschien mogelijkheden?

Afhaalpunten zijn steeds meer in trek  en om zo’n punt te kunnen vestigen, moet dit uiteraard ook planologisch mogelijk zijn. Omdat afhaalpunten een relatief nieuw fenomeen zijn, is hier in veel bestemmingsplannen niets specifieks over geregeld. Vaak zal voor uw locatie in het bestemmingsplan een (lange) lijst met bedrijfsactiviteiten die op uw locatie zijn toegestaan, zijn opgenomen. Op die lijst staan zeer uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Het kan zomaar zijn dat een afhaalpunt op uw locatie al mogelijk is en u daardoor uw winstpotentie direct kunt vergroten. Als een bepaald gebruik op uw perceel is toegestaan, moet daar namelijk aan worden meegewerkt.

Niets geregeld in bestemmingsplannen

Maar de ervaring leert dat in veel bestemmingsplannen niets is geregeld over afhaalpunten. Dat betekent echter (nog) niet dat het dan ook niet kan. Veel bestemmingsplannen bieden namelijk de mogelijkheid om daar met een omgevingsvergunning van af te wijken, als er sprake is van een bedrijfsactiviteit die tot op bepaalde hoogte te vergelijken is met een bedrijfsactiviteit die wel op de lijst staat én een daarmee een te vergelijken ruimtelijke uitstraling heeft.

Zo heeft de rechtbank Haarlem al eens geoordeeld dat een pick up point ten behoeve van de Albert Heijn op een bedrijventerrein in Heemstede een vergelijkbare ruimtelijke uitstraling heeft als de (bedrijfs)functies die al rechtstreeks op de desbetreffende locaties waren toegestaan. De vergunning, waarmee van het bestemmingsplan werd afgeweken, hield dan ook stand.

Verlening omgevingsvergunning

Als er geen afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen of de in het bestemmingsplan geboden afwijkingsmogelijkheid u niet verder helpt, is er nog een mogelijkheid. Er kan namelijk ook – los van het bestemmingsplan – een omgevingsvergunning worden verleend, waarmee bestaande gebouwen kunnen worden getransformeerd om ze geschikt te maken voor andere bedrijfsdoeleinden. Hiervoor is wel medewerking van de gemeente vereist. Op bedrijventerreinen waar sprake is van leegstand (of waar die leegstand dreigt te ontstaan), is zeker niet uitgesloten dat gemeenten bereid zullen zijn om die medewerking (mits dat te verantwoorden is) aan u te verlenen.

Er bestaan dan ook verschillende mogelijkheden om een andere invulling te geven aan uw beschikbare bedrijfsruimte, waarmee een nieuwe winstbron kan worden aangeboord. Steeds meer gemeenten zijn bovendien bezig om over het vestigen van afhaalpunten beleid op te stellen of specifieke regelingen op te nemen in nieuwe bestemmingsplannen. U kunt daar op inspreken. Het is daarom van belang dat u goed in de gaten houdt wat de mogelijkheden op uw locatie zijn en van uw inspreekmogelijkheden gebruik te maken zodra er nieuwe beleid wordt voorbereid of wanneer er een nieuw bestemmingsplan voor uw perceel in procedure wordt gebracht.

Van belang is dat u goed op de hoogte bent van wat er allemaal kan, want dat is waarschijnlijk meer dan u denkt.

Deze column van meester Arjan Loo staat in het januarinummer van Automobiel Management

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Expertblog Juridisch: ‘Pick up point, winst maken met showroom?’ - Automobielmanagement.nl

Expertblog Juridisch: ‘Pick up point, winst maken met showroom?’

Ook binnen de autobranche zijn ondernemers altijd op zoek naar het vergroten van de winstpotentie, zeker in een tijd waarin marges meer onder druk komen te staan en waarin creatief met de beschikbare ruimte moet worden omgegaan. Tegelijkertijd zijn webshops en andere retailers op zoek naar geschikte locaties voor afhaalpunten, de zogenoemde pick up points. Goed bereikbare bedrijventerreinen lijken bij uitstek geschikt. Liggen daar misschien mogelijkheden?

Afhaalpunten zijn steeds meer in trek  en om zo’n punt te kunnen vestigen, moet dit uiteraard ook planologisch mogelijk zijn. Omdat afhaalpunten een relatief nieuw fenomeen zijn, is hier in veel bestemmingsplannen niets specifieks over geregeld. Vaak zal voor uw locatie in het bestemmingsplan een (lange) lijst met bedrijfsactiviteiten die op uw locatie zijn toegestaan, zijn opgenomen. Op die lijst staan zeer uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Het kan zomaar zijn dat een afhaalpunt op uw locatie al mogelijk is en u daardoor uw winstpotentie direct kunt vergroten. Als een bepaald gebruik op uw perceel is toegestaan, moet daar namelijk aan worden meegewerkt.

Niets geregeld in bestemmingsplannen

Maar de ervaring leert dat in veel bestemmingsplannen niets is geregeld over afhaalpunten. Dat betekent echter (nog) niet dat het dan ook niet kan. Veel bestemmingsplannen bieden namelijk de mogelijkheid om daar met een omgevingsvergunning van af te wijken, als er sprake is van een bedrijfsactiviteit die tot op bepaalde hoogte te vergelijken is met een bedrijfsactiviteit die wel op de lijst staat én een daarmee een te vergelijken ruimtelijke uitstraling heeft.

Zo heeft de rechtbank Haarlem al eens geoordeeld dat een pick up point ten behoeve van de Albert Heijn op een bedrijventerrein in Heemstede een vergelijkbare ruimtelijke uitstraling heeft als de (bedrijfs)functies die al rechtstreeks op de desbetreffende locaties waren toegestaan. De vergunning, waarmee van het bestemmingsplan werd afgeweken, hield dan ook stand.

Verlening omgevingsvergunning

Als er geen afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen of de in het bestemmingsplan geboden afwijkingsmogelijkheid u niet verder helpt, is er nog een mogelijkheid. Er kan namelijk ook – los van het bestemmingsplan – een omgevingsvergunning worden verleend, waarmee bestaande gebouwen kunnen worden getransformeerd om ze geschikt te maken voor andere bedrijfsdoeleinden. Hiervoor is wel medewerking van de gemeente vereist. Op bedrijventerreinen waar sprake is van leegstand (of waar die leegstand dreigt te ontstaan), is zeker niet uitgesloten dat gemeenten bereid zullen zijn om die medewerking (mits dat te verantwoorden is) aan u te verlenen.

Er bestaan dan ook verschillende mogelijkheden om een andere invulling te geven aan uw beschikbare bedrijfsruimte, waarmee een nieuwe winstbron kan worden aangeboord. Steeds meer gemeenten zijn bovendien bezig om over het vestigen van afhaalpunten beleid op te stellen of specifieke regelingen op te nemen in nieuwe bestemmingsplannen. U kunt daar op inspreken. Het is daarom van belang dat u goed in de gaten houdt wat de mogelijkheden op uw locatie zijn en van uw inspreekmogelijkheden gebruik te maken zodra er nieuwe beleid wordt voorbereid of wanneer er een nieuw bestemmingsplan voor uw perceel in procedure wordt gebracht.

Van belang is dat u goed op de hoogte bent van wat er allemaal kan, want dat is waarschijnlijk meer dan u denkt.

Deze column van meester Arjan Loo staat in het januarinummer van Automobiel Management

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding