De afdeling Autoverhuur van de Bovag is niet op de juiste koers en daarom is er nu de Gavob. De afkorting staat voor Gedeeld Auto Verhuur Onze Business; met een knipoog. Hemmie Kerklingh treedt op als voorzitter, oud-politie woordvoerder Klaas Wilting is zijn woordvoerder en lid van de Raad van Advies. Jochem Floor is jurist en staat de vereniging bij als secretaris a.i. Allen onbezoldigd. Kerklingh: "Voor mij is het echt een roeping."

Verrassende zet
De oprichting van de nieuwe branchevereniging deelautobedrijven Gavob is een verrassende zet van een aantal ontevreden leden van de Bovag afdeling autoverhuur- en deelautobedrijven. Zeker wanneer één van de initiatiefnemers jarenlang afdelingsvoorzitter bij diezelfde Bovag is geweest.  

Kerklingh (69) had het graag anders gezien. "Ik ben jaren bezig geweest invloed uit te oefenen om voor de deelautobranche de situatie te verbeteren, niets lukte, het kwam niet uit." Ook de verhuurvoorwaarden van Bovag zijn hem veel te gedetailleerd. Kerklingh daarover: "Ze gaan veel te veel op mijn commerciële stoel zitten. De bescherming van de ondernemer is hierin volledig ondergesneeuwd."

"Kijk naar het digitaal autohuren daar is helemaal geen visie op. En daar gaat het wel naar toe, dat beloof ik je. Er staat ons een totaal andere verhuur te wachten, it-gedreven, andere partners en andere gesprekspartners met andere mogelijkheden, wensen en eisen. De autoverhuurbranche is ouderwets en gedateerd." Woordvoerder Klaas Wilting vult aan: "Het wordt volledig it-gestuurd en wat te denken van al die deelauto’s die in het publieke domein komen te staan. De deelauto wordt bijvoorbeeld gehuurd in Rotterdam en blijft na de rit geparkeerd staan in Eindhoven, in de openbare ruimte. Dan moet je dus hele nieuwe afspraken met gemeenten maken."

Een opverende Hemmie Kerklingh: "En daar blijft de Bovag duidelijk achter. Dit wordt niet opgepakt en al helemaal niet snel. We worden door de ontwikkelingen ingehaald terwijl we ze juist voor moeten blijven. We worden niet goed vertegenwoordigd." Jochem Floor meent dat een dergelijke nieuwe methode ook om andere kennis en aanpak vraagt dan de traditionele autoverhuur. "Autodelen vraagt een andere expertise om daar mee om te gaan en de belangen te behartigen." Volgens de Gavob-mensen groeit een instituut als de Bovag na verloop van tijd uit tot een logge organisatie die het heel moeilijk vindt om nieuwe ontwikkelingen snel en voortvarend op te pakken en binnen de bestaande organisatie een plaats te geven.

Uit elkaar spelen
Dat past volgens Kerklingh veel beter bij een Gavob. "Met weinig overhead en als een lerende organisatie willen we de front runner zijn." Jochem Floor schetst de rol als volgt: "Wij zijn een meer activistische branchevereniging. Daar is nu behoefte aan. Dat zijn onderdelen die tegenwoordig niet meer in het DNA van de huidige Bovag zitten."

Overigens is hij niet van plan om met zijn bedrijven uit de Bovag-afdeling te stappen. De dialoog moet open blijven meent hij. De Gavob is er niet op uit om de Bovag uit elkaar te spelen. Dat de Bovag niet blij zal zijn met de nieuwe verse belangengroep begrijpen ze.

Dat Gavob een onbeschreven blad is en de Bovag aan veel (bestuurs)tafels een gewillig oor vinden schrikt de mannen niet af. Wilting ziet het toch meer in de macht van het getal. "ConnectCar en Greenwheels zijn wel de twee grootste partijen op dit gebied. Op autodeel gebied kun je niet om ons heen. In Amsterdam is dat twee derde van de markt. Er komen in het land duizenden auto’s op straat te staan daar willen de gemeenten wel een say in hebben en moeten ze ook een say in hebben.

Er komen zuilen te staan bij Bruna-zaken waar je auto’s kunt reserveren. Totaal anders dan traditioneel en op sommige vlakken best ingrijpend." Hemmie Kerklingh is weer op het missionarispad en klopt op verschillende deuren van collegae waar hij volgens eigen zeggen vaak gehoor vindt. "Het blijft niet bij deze twee en we gaan vooral voor kwaliteit."

Keurmerk
De roep om een Keurmerk klinkt steeds luider. Zeker met de komst van het Keurmerk Private Lease heeft dit nieuwe initiatief het vertrouwen van de markt gewonnen en de leasesector een enorme impuls gegeven. Ook Gavob zal een Keurmerk Autodelen ontwikkelen. Kerklingh daarover: "De consument hoort verzekerd te zijn dat wanprestaties niet mogelijk zijn en bestraft worden, maar als bedrijf moet je daar ook tot op zekere hoogte een eigen en actieve rol in kunnen blijven spelen." Het inzetten op hogere kwaliteit ziet hij als een voorwaarde voor groei van autodelen.