In 2014 hebben de verzekeraars op autopolissen in totaal 429 miljoen euro verlies geleden. De combined ratio bedroeg 109%, wat betekent dat van elke ontvangen euro aan premie 1,09 euro werd uitgegeven aan de schadelast en de kosten. De cijfers voor 2015 zijn nog niet bekend. Volgens het artikel zijn er meerdere oorzaken voor een verdere stijging van de schadelast, zoals onder meer duurdere elektronica in auto’s, hogere bedragen voor de letselschade door inkomensderving wegens de verhoogde pensioenleeftijd. Verder is er een wettelijke regeling in de maak voor affectieschade en is er een wettelijk recht op onbeperkte contra-expertise op komst.

Volgens het verbond van Verzekeraars wordt een derde deel van de 1,2 miljard euro aan letselschade niet besteed voor de schade: "In 2010 bedroegen bij grotere letselschaden de juridische kosten gemiddeld 7600 euro per zaak, in 2014 gemiddeld 9000 euro. Het Verbond heeft berekend dat de maatschappijkosten 31% van elke premie-euro bedragen.