Het gaat om de invoering van de zogenaamde Bedrijfsregeling nr. 11, die uniformering van de schadevrije jaren en de bonus/malusregelingen tot doel heeft. Dit blijkt uit onderzoek door Moneyview.

Doel van de Bedrijfsregeling nr.11 is om voor de consument inzichtelijker te maken hoeveel schadevrije jaren hij heeft en wat de gevolgen zijn voor zijn bonus/maluspositie. De invoering had per 1 januari 2016 afgerond moeten zijn, maar uit onderzoek van MoneyView blijkt dat dit niet het geval is. Bij 55% van de verzekeraars is in de voorwaarden niet terug te vinden of, en zo ja welke, aanpassingen er naar aanleiding van Bedrijfsregeling nr. 11 zijn doorgevoerd. Zo’n 20% van de verzekeraars heeft de regeling zowel doorgevoerd voor de opbouw en terugval van schadevrije jaren als in de bonus-malusladder, 25% heeft de regeling slechts deels doorgevoerd.

Omdat slechts een beperkt aantal verzekeraars iets met de nieuwe regeling heeft gedaan is nog niet aan te geven wat de premiegevolgen zijn van de invoering. "Voor de verzekeraars die de regeling volledig hebben doorgevoerd, is de conclusie dat een schuldschade gemiddeld genomen een lagere premiestijging tot gevolg heeft dan voorheen het geval is", aldus MoneyView.