Robson is twintig jaar in dienst van het Franse Peugeot waarvan de laatste twee jaar in Nederland. De mix tussen Frankrijk, Engeland en Nederland ervaart hij als verrijkend. "De strategiekeuzes van de Fransen en het ‘let’s do it’ van de Engelsen vermengd met de Hollandse nuchterheid is heerlijk. Maar ook het samenwerken met jonge mensen is een uitdaging die mij scherp houdt." Enig risicomijdend gedrag, aangevuld met een zekere onbevangenheid en directheid zorgen voor resultaten. "De company is wel degelijk bereid om enige risico’s te nemen." Mooie resultaten kan hij in Nederland in ieder geval overleggen. Zowel op de particuliere markt als op de zakelijke markt scoren de Fransen uitstekend. Tot op de dag van vandaag (4 mei) gaan de veertien procent Peugeots nog over de toonbank. Kwestie van vooruitkijken meent Robson. "We hoorden uit de markt dat er nog een behoorlijke navraag was naar deze modellen. Dan hoor je daar op in te spelen." Op de vraag of het hier om zeshonderd stuks gaat, wimpelt hij met een brede glimlach af. "De aantallen weet ik zo even niet precies."

Heerlijk klimaat

Dat Nederland een prachtig land is waar je enig risico kunt nemen staat voor hem als een paal boven water. Het is een land waar alle merken zijn vertegenwoordigd, waar een uitstekend digitaal netwerk ligt, waar beslissingen uiteindelijk genomen door de hele groep ook worden gedragen en uitgevoerd. Dat maakt het voor Phil Robson een heerlijk klimaat om in te werken. Ook de milieudiscussie is voor hem geen typisch kleinschalig Nederlands gezeur. "Zeker niet. Natuurlijk hebben we geen schokkende invloed op de totale automotive wereld, maar we zijn vooruitlopend en groot genoeg, met dealers die pragmatisch zijn om nieuwe plannen uit te voeren." Als voorbeeld noemt Robson het volledig digitaal bestellen en afleveren van een auto. In goed overleg met de huisbank is dit een project waarin achttien maanden geleden het voortouw is genomen. "We hebben het over een totaal digitaal traject. Niet enkele onderdelen van het proces, maar één digitaal traject."

Dealer blijft kritische factor

Dat steeds minder mensen naar de dealer gaan is voor hem een onomkeerbaar feit. Dan moet je niet een achterhoede gevecht willen leveren maar je business inrichten naar de wensen van je klanten. Dat wil ook zeggen dat het fijnmazige netwerk van Peugeot zal gaan inkrimpen. "Ons dealernetwerk is zich daar van bewust. En spelen we daar niet op in, dan zullen de banken gaan beslissen waar de klappen zullen vallen. Maar voor ons is en blijft de dealer een kritische factor voor zowel onderhoud, als voor de verkoop." Dat Peugeot in Frankrijk Nederland ziet als een land waar een pilot thuis hoort blijkt wel uit het feit dat enkele jaren geleden het inmiddels ook weer gesloten Peugeot Experience Centre in Breukelen voor het eerst het licht zag. Een experiment dat geen navolging kreeg, maar wel de nodige ervaring bracht om het afblazen ervan een helder onderbouwde beslissing te geven. "We hebben geleerd dat één; aanwezigheid in de markt belangrijk is voor de merkbeleving. Kijk naar Ikea. En het moet een ervaring zijn. En ten tweede heeft het ons geleerd dat we toch dichtbij onze klanten moeten zitten. En hoe dichtbij is een nog niet volledig beantwoorde vraag, maar niet alleen ergens middenin het land. Met die opgebouwde kennis zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet de juiste manier was."

Dicht bij de klant

De huidige kennis laat eveneens zien dat een klant nog hooguit 1,6 dealers bezoekt om een auto aan te schaffen. Dat roept de vraag op of je nog met de zelfde verkopers van zeg twintig jaar geleden de klant kunt benaderen. "We moeten een gecombineerde on- en offline experience creëren." Mijn opmerking dat de klant minder tijd heeft om het proces in al zijn oude finesses te doorlopen vindt Robson twijfelachtig. "Juist door alle technologische ontwikkelingen heeft de klant juist meer tijd tot zijn of haar beschikking. Het draait erom juist heel dicht bij de klant te zijn. Online, maar ook offline. Het is niet alleen techniek, er is ook een moment dat de klant de auto ook echt wil aanraken." Transparantie in het gehele proces, tot en met de financiële kant van de zaak is wat de klant van nu eist. Als er onduidelijkheden zijn vertraagt het een deal. Tot en met het afhaken op basis van te weinig transparantie. "Dat roept wantrouwen op. En dat is een showstopper eersteklas."

Peugeot/Citroen/DS

Inmiddels is de integratie van Peugeot en Citroen op importniveau geleid tot het ontslag van 45 % van het personeelsbestand in Amsterdam. Helemaal klaar zijn ze er waarschijnlijk nog niet mee. Robson ziet het als een continue proces waar ieder modern bedrijf aan onderworpen is. Volgens hem praten we over drie verschillende merken te weten Peugeot, Citroën en DS. Allen met een andere identiteit. Iets wat ook niet zal veranderen. Een samensmelting van de merken behoort definitief niet tot een groter plan. Een zekere competitie ontkent hij niet maar in één showroom wil hij ze niet zien. Peugeot heeft negen procent van het rijdende Nederlandse park en is het high end volumemerk, Citroën is innovatief en feel good en DS is voor de sportieve avantgarde rijder. Samen hebben ze veertien procent van de Nederlandse markt. "Okay. Er zijn overeenkomsten, maar om nog succesvoller te zijn zullen we ze naar de consument nog verder scheiden. Het lijkt aantrekkelijk om kosten te besparen door de modellen niet te veel van elkaar af te laten wijken. Maar het gaat om meer omzet en niet alleen kostenbesparing."

Geloof in elektrisch rijden

Robson staat zich er op voor dat Peugeot in 1927 al met een elektrische auto op de markt kwam. Nu zijn het er nog twee: de Partner en de wat onopvallende iOn. Het geloof in elektrisch rijden brandt nog steeds in Parijs. Robson ziet over een aantal jaren zelfs een explosie voor die markt. In 2021 komen de Fransen dan ook met vier nieuwe elektrische voertuigen en zeven plug in hybrides. De laatsten zullen alleen met een benzinemotor zijn uitgevoerd. Veel vertrouwen heeft hij met name in de vol elektrische wagens die tegen een aantrekkelijke prijs op de markt moeten komen. "Ik heb er een heilig geloof in. Zeker in Nederland."