Uit onderzoek komt naar voren dat criminelen vaak gebruiken maken van huurauto’s. In deze voertuigen worden regelmatig zorgvuldig geprepareerde ruimtes aangetroffen met daarin drugs, wapens en/of geld. Vaak gaat het hierbij niet om dure en opvallende bolides, maar juist om doorsnee middenklassers.

Verstopplaats in auto

Binnen de Taskforce Brabant-Zeeland werken politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en Belastingdienst nauw met elkaar samen. Bij de controles die deze week zijn gehouden waren ook de Koninklijke Marechaussee, Douane, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, het Verbond van Verzekeraars en de Belgische politie betrokken. Er vonden dagelijks verkeerscontroles plaats en in totaal worden deze week tien autoverhuurbedrijven gecontroleerd. 

Onderzoek

De politie van de eenheid Zeeland-West Brabant heeft in het kader van de aanpak Ondermijnende criminaliteit een projectteam ingesteld om de rol van autoverhuurbedrijven te onderzoeken bij het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel criminelen gebruik maken van huurauto’s. Het betreft vaak mensen die weinig of geen officieel inkomen hebben.. Ze maken vaak langere tijd gebruik van huurauto’s en daarvoor wordt cash betaald. 

Hoog aantal

Alleen al in een stad als Tilburg zijn opvallend veel autoverhuurbedrijven. De onderzoekers tellen er 56 waarvan er 34 geregistreerd zijn. In vergelijking met bijvoorbeeld een stad als Groningen waar er 19 zijn geregistreerd een hoog aantal, terwijl dit economisch gezien niet te verklaren is. Wat uit onderzoek ook zichtbaar wordt, is dat bij autoverhuurbedrijven regelmatig sprake is van een onwenselijke verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. 

Verwevenheid tegengaan

De Taskforce vindt het belangrijk om die verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in de autoverhuurbranche tegen te gaan. Er zijn maatregelen die hiertoe kunnen bijdragen. Ten eerste het invoeren van een afwijkend kenteken voor huurauto’s. Daarmee wordt de anonimiteit van huurauto’s weggenomen, iets wat criminelen niet prettig vinden. Ten tweede een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven, bijvoorbeeld geregeld via de plaatselijke APV in een gemeente. Die vergunningsplicht is er nu nog niet, maar de gemeente Tilburg werkt momenteel bijvoorbeeld wel aan een plan hiervoor. Een derde maatregel kan zijn het tegengaan van grote cashbetalingen of een meldingsplicht hiervan. Ten slotte zou een solide keurmerk voor en door de autobranche een bijdrage kunnen leveren.