Daarbij werden 259 auto’s grondig onderzocht op veiligheid en gestolen onderdelen. De RDW heeft vastgesteld dat bij meer dan de helft van de auto’s sprake is van gestolen onderdelen, of van onveiligheid waardoor de auto van de weg af moet. De eigenaren zijn de afgelopen week door de RDW telefonisch op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast ontvangen zij een brief van de RDW.  

Onderzoeksresultaten

De betreffende auto’s zijn op een afgesloten locatie door specialisten onderzocht met röntgenapparatuur. Van de 259 onderzochte auto’s is 41% onveilig. Deze auto’s bestaan uit 2 op onjuiste wijze aan elkaar gelaste delen. Of de schade aan deze voertuigen is op een ondeugdelijke en onveilige manier hersteld. Het bedrijf in Swalmen heeft dit op een zeer geraffineerde wijze gedaan waardoor deze werkwijze bij de eerdere keuring door de RDW niet aan het licht kon komen. In 13% van de gevallen is het voertuig veilig gebleken, maar is een afwijkende identiteit vastgesteld. Deze voertuigen moeten opnieuw aangeboden worden bij de RDW om te zorgen dat de juiste identiteit in het kentekenregister opgenomen kan worden. Bij 46% van de auto’s was alles in orde.

Gevolgen voertuigeigenaar

Het onderzoek is door de RDW uitgevoerd in het belang van de verkeersveiligheid. De RDW heeft (tijdelijk) vervangend vervoer voor de voertuigeigenaren ter beschikking gesteld. De RDW is zich bewust van de mogelijk onaangename gevolgen voor een deel van de voertuigeigenaren.

Van een groot aantal auto’s wordt de tenaamstelling beëindigd, deze mogen niet meer op de openbare weg komen. De eigenaar kan in overleg met een herstelbedrijf besluiten of hij het voertuig wil laten herstellen. Na herstel moeten deze voertuigen weer gekeurd worden door de RDW. Bij goedkeur mag het voertuig weer deelnemen aan het verkeer. De auto’s waarbij alles in orde was, kunnen, zodra ze terug zijn bij de eigenaren, weer de weg op.