Tijdens het tweede kwartaal van 2016 is de bedrijfspopulatie met 21.156 entiteiten gegroeid. Het aantal bedrijven groeit wel tien procent minder hard dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen daalde in het tweede kwartaal met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal opheffingen nam met 11 procent juist toe en het aantal starters blijft nagenoeg gelijk.

Peter Schoenmaker, director Sales & Development bij Graydon zegt hierover: "Na de crisis zagen we een sterke opleving in het aantal starters en een daling van de faillissementen. Die daling zet zich nog steeds voort. Met maar liefst 16% minder faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van vorig jaar, zien we dat het bedrijfsleven zich duidelijk stabiliseert. Bij de starters zien we een lichte groei ten opzichte van vorig jaar."

De netto-groei van het Nederlandse bedrijfsleven berekent bedrijfsinformatiespecialist Graydon door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. In vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar zien we dat het aantal starters met 21 procent is gedaald, het aantal faillissementen daalt met 13 procent en ook de opheffingen zijn met 11 procent afgenomen.

Gelderland en Groningen groeien harder dan vorig jaar

In tegenstelling tot vorig kwartaal is er geen enkele provincie meer waar de bedrijvigheid krimpt. Toch zien we in bijna alle provincies een afname van de netto-groei ten opzichte van een jaar eerder. De provincies Gelderland en Groningen vormen hierop de enige uitzondering. In Gelderland groeide de bedrijvigheid juist harder dan in dezelfde periode vorig jaar (+20%). Dat komt vooral omdat in deze provincie het aantal starters toegenomen is, in vergelijking met een jaar eerder (+6%).
In Groningen groeide de bedrijvigheid met 3,5 procent harder dan vorig jaar. In deze provincie groeide het aantal starters met maar liefst 8 procent. Geen enkele andere provincie in Nederland vertoont een dergelijke groei.

Meer over faillissementen in het Dossier Faillissementen autobranche