De Rabobank verwacht in 2016 een volumedaling van circa 2% vergeleken met 2015. De oorzaken zijn, naast de veiligere wegen, minder gereden zakelijke kilometers, technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat, ook gelegen in veranderde houding en behoeften van de consument. De auto is minder statussymbool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. Bovendien stabiliseert het wagenpark in Nederland, een teken dat de markt verder verzadigt. Dit staat in het rapport Sectorontwikkelingen van de Rabobank.

De huidige veranderingen in de markt hebben nu al stevige gevolgen voor de schadeherstelbedrijven. Grootschalige uitrol van telematicaontwikkelingen in de toekomst zullen nog meer impact hebben op de schadebranche. Berijders en hun auto’s zijn straks volledig connected. Niet alleen gaat de schadelast nog verder omlaag, het gaat dan ook om big data en hoe je daar als ondernemer op kunt aanhaken met je eigen bedrijf. Dat vraagt veel aanpassingen in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven, maar ook om samenwerking in de schadeketen, met dealerbedrijven, of kiezen voor specialisatie, bijvoorbeeld op bepaalde type schades. Toegewijd en gekwalificeerd personeel is daarbij een eerste vereiste en dat vraagt ook om aandacht voor voldoende instroom van jonge krachten.

In alle gevallen is daadkracht van de ondernemer nodig bij het maken van de juiste strategische keuzes. Dat kan in sommige gevallen ook de keuze voor bedrijfsbeëindiging betekenen. Het is namelijk onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven de komende jaren verder gaat afnemen.
Lees HIER de complete analyse van de Rabobank.