Na het voorgenomen besluit van BOVAG om haar aandelenbelang in RDC onder te brengen bij Bovemij brachten de ondernemingsraden van zowel RDC als Bovemij een positief advies uit over de aandelentransactie en de wisseling van het bestuur van RDC.

Zowel BOVAG-leden als RDC en Bovemij profiteren van het onderbrengen van de aandelen bij Bovemij. Bovemij kan de kennis, expertise, het netwerk en de systemen van RDC goed gebruiken bij de uitvoering van haar strategie, die als centraal doel heeft om haar zakelijke klanten te helpen succesvol te ondernemen. Voor RDC biedt nauwe samenwerking met Bovemij meer kansen dan stand alone opereren in dezelfde markt.

RDC zal haar producten en diensten blijven verlenen zoals het bedrijf nu ook al doet. René Leander, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bovemij N.V. hierover: "Wat er wel gaat veranderen, is dat we in 2017 gaan kijken hoe Bovemij en RDC elkaar kunnen helpen bij de uitvoering van de strategie. We willen samen met RDC bouwen aan een nog beter Bovemij en een nog beter RDC. Wij gaan echt voor de lange termijn. RDC en Bovemij worden strategische partners die samen nog veel meer toegevoegde waarde voor de mobiliteitsbranche gaan leveren dan ze nu al los van elkaar doen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk producten en diensten te ontwikkelen."

RDC-directeur René Louter zal niet meer bij de toekomstplannen betrokken zijn. Hij heeft besloten afscheid te nemen van RDC. Leander: "We hebben geprobeerd hem te behouden als directeur, maar hij heeft zelf anders gekozen. We hebben samen met hem in goede harmonie afspraken gemaakt voor de overdracht van zijn functie." Tot er een geschikte opvolger voor Louter is gevonden, is Oscar Beumer als algemeen directeur ad interim aangesteld.

Commissaris Theo Eysink, die namens BOVAG zitting nam in de Raad van Commissarissen van RDC Group BV, heeft eveneens afscheid genomen.

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: "Met deze stap maken we RDC toekomstbestendiger en waardevoller voor de branche. We zijn Theo Eysink en René Louter grote dank verschuldigd voor het leiding geven aan de wederopstanding van RDC na het dieptepunt in 2013. Het is nu aan Bovemij om met RDC de volgende stap te zetten."