Onderzoeksbureau Wesp heeft op basis van bijna 500.000 kentekens de afgelopen 12 maanden de markt voor reparatie en onderhoud voor personenwagens en lichte bedrijfswagens in Nederland onderzocht en concludeert hieruit dat deze groter is dan voorheen werd aangenomen. Met een cost of ownership van € 510,- exclusief BTW per auto is de markt het laatste jaar gegroeid met ruim 7%. De markt voor personenauto’s steeg harder dan de markt voor lichte bedrijfswagens.

Rekening houdend met het aantal auto’s komt de totaalmarkt dan op ruim 4.9 miljard. In eerdere berekeningen werd vaak de bedrijfsvoorraad niet meegenomen in de totaaltelling. Onderzoek toont echter aan dat aan deze voorraad zelfs meer dan gemiddeld wordt gewerkt, en zo stevig bijdragen aan de omvang van de totaalmarkt.

Over WESP: Wesp verzamelt van meer dan 500 garagebedrijven (dealers en universeel) alle gegevens van de werkplaats en verwerkt deze in hun business intelligence software. Hierdoor is het bureau, waar 16 mensen werken, in staat om bedrijven onderling te vergelijken, maar ook ontwikkelingen en trends van de markt te duiden.

Wesp heeft samenwerkingsverbanden met Innovam /Partspoints /Fource /RDC /BOVAG.
Over de omvang van de steekproef: In deze berekening zijn gegevens verwerkt van 408 garagebedrijven, dealers en universele bedrijven. De data is ‘like for like’ wat wil zeggen dat alleen bedrijven die ook data geleverd hebben over 2015 deelnemen in de tellingen. In totaal zijn factuurgegevens gebruikt van 494.471 voertuigen die op enig moment geregistreerd zijn geweest bij de rijksdienst voor het wegverkeer. Buitenlandse voertuigen en werkzaamheden aan ‘overige objecten als aanhangers en caravans etcetera evenals baliefacturen zijn niet meegenomen.