Ondernemersvertrouwen mkb op hoog niveau

MKB-ondernemers zijn onverminderd positief over 2017 blijkt uit de ING OndernemersIndex. Nu het de meeste ondernemers weer voor de wind gaat, verschuift de focus van overleven naar groei. De meest gebruikte kanalen om nieuwe klanten binnen te halen, zijn het zakelijk netwerk en mond-tot-mondreclame.

Het vertrouwen van zzp’ers in het ondernemersklimaat ligt echter beduidend lager dan dat van ondernemers met personeel, als gevolg van alle ontwikkelingen rondom de wet DBA. De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten en verwachtingen in het midden- en kleinbedrijf (<250 werknemers) – staat op 116 punten. Dit is de hoogste stand in jaren – in ieder geval sinds 2010 toen ING startte met deze meting – en geeft aan dat ondernemers onverminderd positief zijn over het ondernemersklimaat in de komende twaalf maanden.

Lager vertrouwen bij zzp’ers

Binnen het mkb zijn echter wel grote verschillen in ondernemersvertrouwen zichtbaar. Zo is het vertrouwen in het ondernemersklimaat onder zzp’ers met 112 punten beduidend lager dan het vertrouwen van mkb’ers met personeel. Dit is een gevolg van alle ontwikkelingen rondom de invoering en uitstel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), wat tot grote onzekerheid onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers heeft geleid. Middelgrote ondernemers (50 tot 250 werknemers) hebben het meeste vertrouwen (151 punten) in de economie. Bij kleinere ondernemers met personeel (tot 50 werknemers) is het vertrouwen met 124 punten eveneens hoog.

Het vertrouwen in het ondernemersklimaat is nog niet in alle sectoren even hoog. Ondernemers in de detailhandel food, industrie en de zorg hebben het meeste vertrouwen. Daarentegen blijft het vertrouwen in de detailhandel non-food fragiel, evenals in de agrarische sector. Het vertrouwen in de detailhandel non-food blijft lager ten opzichte van andere sectoren doordat veranderend consumentengedrag en een hoge mate van (online) concurrentie de marges structureel onder druk zetten.

Focus verschuift naar groei

Nu de economie weer in de lift zit, verschuift de focus van ondernemers van overleven naar het verhogen van de omzet en/of de winst, onder meer door het binnenhalen van nieuwe klanten. De meest gebruikte kanalen door mkb-ondernemers om nieuwe klanten te werven zijn via het zakelijke netwerk en door mond-tot-mondreclame. Middelgrote ondernemers werven daarnaast actief klanten door deel te nemen aan, of het bezoeken van, beurzen en congressen en door het plegen van ‘koude’ acquisitie. Zzp’ers en kleinere ondernemers maken eerder gebruik van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook), de eigen website en door te adverteren.

Doorzettingsvermogen

Volgens de ondervraagde ondernemers zijn twee karaktereigenschappen voor een ondernemer onontbeerlijk om succesvol te zijn. Dit zijn doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. Andere karaktereigenschappen die zorgen voor succes hangen samen met de omvang van een bedrijf. Zo zijn voor middelgrote ondernemers eigenschappen als leiderschap, doelgerichtheid en ambitieus belangrijk. Kleinere ondernemers en zzp’ers hechten daarentegen meer waarde aan enthousiasme, creativiteit en communicatieve vaardigheden.  

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek in het kader van het ING Ondernemersbericht is uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van ING. In de periode 14 t/m 27 december 2016 zijn 1.200 ondernemers (directeur/eigenaar) in Nederland door middel van webmailenquête ondervraagd. De doelgroep betreft het gehele midden- en kleinbedrijf (inclusief zzp’ers), bestaande uit ondernemingen met maximaal 250 werknemers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Ondernemersvertrouwen mkb op hoog niveau - Automobielmanagement.nl

Ondernemersvertrouwen mkb op hoog niveau

MKB-ondernemers zijn onverminderd positief over 2017 blijkt uit de ING OndernemersIndex. Nu het de meeste ondernemers weer voor de wind gaat, verschuift de focus van overleven naar groei. De meest gebruikte kanalen om nieuwe klanten binnen te halen, zijn het zakelijk netwerk en mond-tot-mondreclame.

Het vertrouwen van zzp’ers in het ondernemersklimaat ligt echter beduidend lager dan dat van ondernemers met personeel, als gevolg van alle ontwikkelingen rondom de wet DBA. De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten en verwachtingen in het midden- en kleinbedrijf (<250 werknemers) – staat op 116 punten. Dit is de hoogste stand in jaren – in ieder geval sinds 2010 toen ING startte met deze meting – en geeft aan dat ondernemers onverminderd positief zijn over het ondernemersklimaat in de komende twaalf maanden.

Lager vertrouwen bij zzp’ers

Binnen het mkb zijn echter wel grote verschillen in ondernemersvertrouwen zichtbaar. Zo is het vertrouwen in het ondernemersklimaat onder zzp’ers met 112 punten beduidend lager dan het vertrouwen van mkb’ers met personeel. Dit is een gevolg van alle ontwikkelingen rondom de invoering en uitstel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), wat tot grote onzekerheid onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers heeft geleid. Middelgrote ondernemers (50 tot 250 werknemers) hebben het meeste vertrouwen (151 punten) in de economie. Bij kleinere ondernemers met personeel (tot 50 werknemers) is het vertrouwen met 124 punten eveneens hoog.

Het vertrouwen in het ondernemersklimaat is nog niet in alle sectoren even hoog. Ondernemers in de detailhandel food, industrie en de zorg hebben het meeste vertrouwen. Daarentegen blijft het vertrouwen in de detailhandel non-food fragiel, evenals in de agrarische sector. Het vertrouwen in de detailhandel non-food blijft lager ten opzichte van andere sectoren doordat veranderend consumentengedrag en een hoge mate van (online) concurrentie de marges structureel onder druk zetten.

Focus verschuift naar groei

Nu de economie weer in de lift zit, verschuift de focus van ondernemers van overleven naar het verhogen van de omzet en/of de winst, onder meer door het binnenhalen van nieuwe klanten. De meest gebruikte kanalen door mkb-ondernemers om nieuwe klanten te werven zijn via het zakelijke netwerk en door mond-tot-mondreclame. Middelgrote ondernemers werven daarnaast actief klanten door deel te nemen aan, of het bezoeken van, beurzen en congressen en door het plegen van ‘koude’ acquisitie. Zzp’ers en kleinere ondernemers maken eerder gebruik van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook), de eigen website en door te adverteren.

Doorzettingsvermogen

Volgens de ondervraagde ondernemers zijn twee karaktereigenschappen voor een ondernemer onontbeerlijk om succesvol te zijn. Dit zijn doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. Andere karaktereigenschappen die zorgen voor succes hangen samen met de omvang van een bedrijf. Zo zijn voor middelgrote ondernemers eigenschappen als leiderschap, doelgerichtheid en ambitieus belangrijk. Kleinere ondernemers en zzp’ers hechten daarentegen meer waarde aan enthousiasme, creativiteit en communicatieve vaardigheden.  

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek in het kader van het ING Ondernemersbericht is uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van ING. In de periode 14 t/m 27 december 2016 zijn 1.200 ondernemers (directeur/eigenaar) in Nederland door middel van webmailenquête ondervraagd. De doelgroep betreft het gehele midden- en kleinbedrijf (inclusief zzp’ers), bestaande uit ondernemingen met maximaal 250 werknemers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding