Akkoord cao Metaal en Techniek biedt jongeren perspectief

Werkgevers en vakbonden hebben afgelopen vrijdag 21 april een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met 27.500 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

Het akkoord met een looptijd van 25 maanden en 4,16 procent loonsverhoging zorgt voor langere tijd voor arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak. Werken in de Metaal en Techniek wordt aantrekkelijker voor jongeren dankzij het Generatiepact dat werkgevers en werknemers hebben afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

In de cao zijn loonsverhogingen afgesproken van 1,75% per 1 augustus 2017, 0,35% per 1 januari 2018, 1,75% per 1 juli 2018 en 0,31% per 1 januari 2019.  

Generatiepact

Met het Generatiepact zetten de werkgevers samen met de vakbonden een belangrijke stap naar vernieuwing van de Metaal en Techniek. Ouderen kunnen ervoor kiezen korter te gaan werken. Zij leveren in dat geval seniorendagen in. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaat ruimte voor jongeren om in te stromen. Het gaat hier om een vrijwillige regeling waarmee de werkgever moet instemmen.  

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen hebben afgesproken dat oudere werknemers boven de 55 jaar tegen een aangepaste beloning in lichtere functies kunnen gaan werken. De werknemer moet daar wel toestemming voor geven. Deze maatregel versterkt de duurzame inzetbaarheid en daarmee de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Om werknemers de gelegenheid te geven zich blijvend te ontwikkelen, zijn afspraken gemaakt over opleidingsvouchers. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.  

Technisch talent

Ron Follon, onderhandelaar namens de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘Dit cao-akkoord markeert de urgentie van de instroom van technisch talent. We verwachten de komende jaren een onstuimige marktgroei en dus een forse toename naar de vraag van technisch personeel. Daarom maken we de branche aantrekkelijker voor jongeren en we zetten vol in op de duurzame inzetbaarheid van ouderen. We hebben jong én oud de komende jaren hard nodig.’
Het vandaag afgesloten principeakkoord wordt van kracht na akkoord van de besturen van de werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek. 

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)

De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector.

Akkoord cao Metaal en Techniek biedt jongeren perspectief - Automobielmanagement.nl

Akkoord cao Metaal en Techniek biedt jongeren perspectief

Werkgevers en vakbonden hebben afgelopen vrijdag 21 april een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, met 27.500 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

Het akkoord met een looptijd van 25 maanden en 4,16 procent loonsverhoging zorgt voor langere tijd voor arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak. Werken in de Metaal en Techniek wordt aantrekkelijker voor jongeren dankzij het Generatiepact dat werkgevers en werknemers hebben afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.

In de cao zijn loonsverhogingen afgesproken van 1,75% per 1 augustus 2017, 0,35% per 1 januari 2018, 1,75% per 1 juli 2018 en 0,31% per 1 januari 2019.  

Generatiepact

Met het Generatiepact zetten de werkgevers samen met de vakbonden een belangrijke stap naar vernieuwing van de Metaal en Techniek. Ouderen kunnen ervoor kiezen korter te gaan werken. Zij leveren in dat geval seniorendagen in. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaat ruimte voor jongeren om in te stromen. Het gaat hier om een vrijwillige regeling waarmee de werkgever moet instemmen.  

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen hebben afgesproken dat oudere werknemers boven de 55 jaar tegen een aangepaste beloning in lichtere functies kunnen gaan werken. De werknemer moet daar wel toestemming voor geven. Deze maatregel versterkt de duurzame inzetbaarheid en daarmee de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Om werknemers de gelegenheid te geven zich blijvend te ontwikkelen, zijn afspraken gemaakt over opleidingsvouchers. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Ook zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.  

Technisch talent

Ron Follon, onderhandelaar namens de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘Dit cao-akkoord markeert de urgentie van de instroom van technisch talent. We verwachten de komende jaren een onstuimige marktgroei en dus een forse toename naar de vraag van technisch personeel. Daarom maken we de branche aantrekkelijker voor jongeren en we zetten vol in op de duurzame inzetbaarheid van ouderen. We hebben jong én oud de komende jaren hard nodig.’
Het vandaag afgesloten principeakkoord wordt van kracht na akkoord van de besturen van de werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek. 

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)

De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector.