Bovag-leden positief over omzet eerste helft 2017

Ondernemers zijn positief gestemd over de ontwikkeling van de omzet in de eerste helft van 2017. Het rapportcijfer dat Bovag-leden aan hun omzet geven is gestegen van een 6,3 in de tweede helft van 2016 naar een 6,7 in de eerste helft van 2017.

BOVAG-leden positief over omzet eerste helft 2017

Over de winst zijn leden over het algemeen iets minder te spreken. Ondernemers geven de ontwikkeling van winstgevendheid over de eerste helft van 2017 een 6,1. Eind 2016 gaven leden het rapportcijfer nog een 6,4. Bovag-leden verwachten dat de winst over het tweede halfjaar van 2017 gelijk blijft en dat de omzet iets zal dalen.

In de conjunctuurpeiling worden leden twee keer per jaar gevraagd hoe hun bedrijf het afgelopen halfjaar heeft gepresteerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Op alle onderwerpen kunnen ondernemers slechts aangeven of er sprake is van een toename, afname of geen verschil (gelijk gebleven).

Autodealers

Autodealers zijn over het algemeen positief over de ontwikkeling van de resultaten over de eerste helft van 2017. 49% van de dealers rapporteert een toename van de omzet in het eerste halfjaar van 2017 ten opzichte van de dezelfde periode in 2016. Ook over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de dealers positief, echter wel iets minder positief dan over de omzet. Zo zag 36% de winstgevendheid toenemen en rapporteerde 26% een afname ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Onafhankelijke autobedrijven

Het ondernemersvertrouwen van onafhankelijke autobedrijven is in de eerste helft van 2017 gestegen naar het hoogste niveau sinds onze metingen. De totale omzet is in de eerste helft van 2017 bij 47% van de autobedrijven toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2016. Daartegenover zag slechts 12% van de bedrijven de omzet afnemen. De ontwikkeling van de winstgevendheid laat een vergelijkbaar beeld zien. De winstgevendheid is bij 48% van de bedrijven toegenomen en 12% rapporteerde een afname van de winst ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Truckdealers

Truckdealers zijn in het eerste half jaar van 2017 minder positief over de ontwikkeling van de resultaten dan in 2016. Voor de tweede helft van 2017 verwachten meer bedrijven een omzetgroei. De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 39% van de truckdealers toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Daartegenover zag 18% van de bedrijven de omzet dalen. De winstgevendheid nam bij 29% van de truckdealers toe en 25% rapporteerde een afname. Hiermee is de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid wel afgenomen. Een half jaar geleden rapporteerde nog 80% een omzetgroei en 79% een toename van de winstgevendheid.

Verhuur- en deelautobedrijven

Autoverhuurbedrijven zijn positief over de ontwikkeling van de resultaten. De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 64% van de autoverhuurbedrijven toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Slechts 10% van de bedrijven zag de omzet afnemen. Over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de bedrijven iets minder positief. Zo rapporteerde 41% van de bedrijven een toename van de winstgevendheid en rapporteerde 20% een afname ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016.

Revisiebedrijven

De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 67% van de revisiebedrijven toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daartegenover zag 14% de omzet afnemen. Net als in 2016 blijven de revisiebedrijven ook in de eerste helft van 2017 positief over de ontwikkeling van de resultaten.

Bovag-leden positief over omzet eerste helft 2017 - Automobielmanagement.nl

Bovag-leden positief over omzet eerste helft 2017

Ondernemers zijn positief gestemd over de ontwikkeling van de omzet in de eerste helft van 2017. Het rapportcijfer dat Bovag-leden aan hun omzet geven is gestegen van een 6,3 in de tweede helft van 2016 naar een 6,7 in de eerste helft van 2017.

BOVAG-leden positief over omzet eerste helft 2017

Over de winst zijn leden over het algemeen iets minder te spreken. Ondernemers geven de ontwikkeling van winstgevendheid over de eerste helft van 2017 een 6,1. Eind 2016 gaven leden het rapportcijfer nog een 6,4. Bovag-leden verwachten dat de winst over het tweede halfjaar van 2017 gelijk blijft en dat de omzet iets zal dalen.

In de conjunctuurpeiling worden leden twee keer per jaar gevraagd hoe hun bedrijf het afgelopen halfjaar heeft gepresteerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Op alle onderwerpen kunnen ondernemers slechts aangeven of er sprake is van een toename, afname of geen verschil (gelijk gebleven).

Autodealers

Autodealers zijn over het algemeen positief over de ontwikkeling van de resultaten over de eerste helft van 2017. 49% van de dealers rapporteert een toename van de omzet in het eerste halfjaar van 2017 ten opzichte van de dezelfde periode in 2016. Ook over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de dealers positief, echter wel iets minder positief dan over de omzet. Zo zag 36% de winstgevendheid toenemen en rapporteerde 26% een afname ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Onafhankelijke autobedrijven

Het ondernemersvertrouwen van onafhankelijke autobedrijven is in de eerste helft van 2017 gestegen naar het hoogste niveau sinds onze metingen. De totale omzet is in de eerste helft van 2017 bij 47% van de autobedrijven toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2016. Daartegenover zag slechts 12% van de bedrijven de omzet afnemen. De ontwikkeling van de winstgevendheid laat een vergelijkbaar beeld zien. De winstgevendheid is bij 48% van de bedrijven toegenomen en 12% rapporteerde een afname van de winst ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Truckdealers

Truckdealers zijn in het eerste half jaar van 2017 minder positief over de ontwikkeling van de resultaten dan in 2016. Voor de tweede helft van 2017 verwachten meer bedrijven een omzetgroei. De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 39% van de truckdealers toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Daartegenover zag 18% van de bedrijven de omzet dalen. De winstgevendheid nam bij 29% van de truckdealers toe en 25% rapporteerde een afname. Hiermee is de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid wel afgenomen. Een half jaar geleden rapporteerde nog 80% een omzetgroei en 79% een toename van de winstgevendheid.

Verhuur- en deelautobedrijven

Autoverhuurbedrijven zijn positief over de ontwikkeling van de resultaten. De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 64% van de autoverhuurbedrijven toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Slechts 10% van de bedrijven zag de omzet afnemen. Over de ontwikkeling van de winstgevendheid zijn de bedrijven iets minder positief. Zo rapporteerde 41% van de bedrijven een toename van de winstgevendheid en rapporteerde 20% een afname ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016.

Revisiebedrijven

De totale omzet is in het eerste halfjaar van 2017 bij 67% van de revisiebedrijven toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daartegenover zag 14% de omzet afnemen. Net als in 2016 blijven de revisiebedrijven ook in de eerste helft van 2017 positief over de ontwikkeling van de resultaten.