Leasebranche én leaserijders positief over Rutte III

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is tijdens de formatie van Rutte III overduidelijk geluisterd naar de verzoeken en voorstellen van de VNA en haar partners op het gebied van toekomstige mobiliteit. De leasebranche is dan ook tevreden, net als de leaserijders verenigd in de VZR.

Op het gebied van mobiliteit benoemt het regeerakkoord een ‘slim een duurzaam vervoerssysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden’. Ook wordt ingezet op ‘innovatieve mobiliteit’. Het regeerakkoord opteert voor een meer geïntegreerd vervoerssysteem dat steeds schoner wordt.
Volgens Renate Hemerik, directeur VNA, liggen er kansen voor de autoleasesector. Een branche die goed is voor 45% van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland en een accelerator kan zijn op het gebied van de inzet van schone, zuinige auto’s die voorzien zijn van de nieuwste technologieën. "De leasebranche werkt al jaren aan slimmere en schonere mobiliteitsoplossingen. En wij dringen al een tijd aan op wet- en regelgeving die beter aansluit bij de veranderende mobiliteitsbehoefte van de werkgevers en de zakelijke rijders."

Zónder financiële prikkel

Ook willen de vier partijen bij aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening houden met zelfrijdende voertuigen en benodigde informatiesystemen langs de weg. Daarnaast streeft zij ernaar dat uiterlijk 2030 alle nieuwe voertuigen emissieloos zijn. Hemerik: "Recent onderzoek bevestigt dat milieubewustzijn steeds hoger op de agenda komt te staan, vooral bij grotere bedrijven. Daarbij blijkt een schone en zuinige auto ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker bij wagenparkbeleid en voor de keuze van nieuwe leaseauto’s."

Ook wordt ingezet op pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit direct leidt tot een systeem van rekeningrijden. Inzet van het Kabinet is een systeem dat draagvlak heeft en dat files en milieuproblemen effectief aanpakt. Volgens Hemerik een uitgelezen kans om kennis en ervaring op te doen met het rij- en reisgedrag wat in het belang van zowel de werkgever als de berijder is. 

Comfortabel gevoel

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) meldt een ‘comfortabel gevoel’ te hebben bij het regeerakkoord daar waar het de positie van de zakelijke rijders in Nederland betreft. "We zijn blij dat op fiscaal gebied er de komende jaren geen systeemwijzigingen worden doorgevoerd anders dan die van 1 januari 2017". 

Andere positieve punten volgens VZR:

•Het is een goed voornemen van het nieuwe kabinet om verkeersinformatie van de overheid als Open Source beschikbaar te stellen voor voertuigen/apps/reisplanners. De zakelijke rijder zal minder een zoekplaatje hebben om zijn weg te plannen;
•VZR kan instemmen met, en ziet de noodzaak van het voornemen om in 2030 alleen nog maar nieuwe emissieloze auto’s toe te laten. Dit geeft de zakelijke rijder de gelegenheid om de juiste en betaalbare auto’s af te wachten;
•In datzelfde kader juicht VZR het voornemen toe om de infrastructuur voor tank- en laadstations uit te breiden. Voldoende aanbod zal de conversie naar emissieloze auto’s stimuleren;
•Het is ook goed om emissieloze auto’s tegen lagere kosten te laten parkeren. Een begrijpelijke actie die zeker stimulerend zal doorwerken;
•Gelukkig wordt het huidige woud aan milieuzone-aanduidingen vervangen door een landelijk eenduidig systeem;
•Het is een verstandige beslissing van het kabinet dat voor personenauto’s nog geen kilometer-beprijzingssysteem wordt ingevoerd, maar dat er eerst met zogenaamde proeftuinen wordt geëxperimenteerd voordat er definitief iets op dat vlak wordt besloten;
•Het boetebeleid voor kleinere verkeersovertredingen is ons jarenlang een doorn in het oog, vandaar dat wij verheugd zijn dat deze boetes voor dit soort overtredingen zullen worden verlaagd.

Kritiek

Kritiek is er ook van de VZR. Gegeven de toenemende filedruk is de vereniging teleurgesteld dat het nieuwe kabinet niet een mobiliteitsakkoord met de sector, de mobiliteitsalliantie, heeft voorzien. Want alleen een planmatige allesomvattend akkoord van alle betrokken partijen voor de komende 4-jaar zou soelaas kunnen bieden.

Bron: Trends in Autoleasing 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Leasebranche én leaserijders positief over Rutte III - Automobielmanagement.nl

Leasebranche én leaserijders positief over Rutte III

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is tijdens de formatie van Rutte III overduidelijk geluisterd naar de verzoeken en voorstellen van de VNA en haar partners op het gebied van toekomstige mobiliteit. De leasebranche is dan ook tevreden, net als de leaserijders verenigd in de VZR.

Op het gebied van mobiliteit benoemt het regeerakkoord een ‘slim een duurzaam vervoerssysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden’. Ook wordt ingezet op ‘innovatieve mobiliteit’. Het regeerakkoord opteert voor een meer geïntegreerd vervoerssysteem dat steeds schoner wordt.
Volgens Renate Hemerik, directeur VNA, liggen er kansen voor de autoleasesector. Een branche die goed is voor 45% van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland en een accelerator kan zijn op het gebied van de inzet van schone, zuinige auto’s die voorzien zijn van de nieuwste technologieën. "De leasebranche werkt al jaren aan slimmere en schonere mobiliteitsoplossingen. En wij dringen al een tijd aan op wet- en regelgeving die beter aansluit bij de veranderende mobiliteitsbehoefte van de werkgevers en de zakelijke rijders."

Zónder financiële prikkel

Ook willen de vier partijen bij aanleg en onderhoud van infrastructuur rekening houden met zelfrijdende voertuigen en benodigde informatiesystemen langs de weg. Daarnaast streeft zij ernaar dat uiterlijk 2030 alle nieuwe voertuigen emissieloos zijn. Hemerik: "Recent onderzoek bevestigt dat milieubewustzijn steeds hoger op de agenda komt te staan, vooral bij grotere bedrijven. Daarbij blijkt een schone en zuinige auto ook zónder financiële prikkel steeds belangrijker bij wagenparkbeleid en voor de keuze van nieuwe leaseauto’s."

Ook wordt ingezet op pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit direct leidt tot een systeem van rekeningrijden. Inzet van het Kabinet is een systeem dat draagvlak heeft en dat files en milieuproblemen effectief aanpakt. Volgens Hemerik een uitgelezen kans om kennis en ervaring op te doen met het rij- en reisgedrag wat in het belang van zowel de werkgever als de berijder is. 

Comfortabel gevoel

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) meldt een ‘comfortabel gevoel’ te hebben bij het regeerakkoord daar waar het de positie van de zakelijke rijders in Nederland betreft. "We zijn blij dat op fiscaal gebied er de komende jaren geen systeemwijzigingen worden doorgevoerd anders dan die van 1 januari 2017". 

Andere positieve punten volgens VZR:

•Het is een goed voornemen van het nieuwe kabinet om verkeersinformatie van de overheid als Open Source beschikbaar te stellen voor voertuigen/apps/reisplanners. De zakelijke rijder zal minder een zoekplaatje hebben om zijn weg te plannen;
•VZR kan instemmen met, en ziet de noodzaak van het voornemen om in 2030 alleen nog maar nieuwe emissieloze auto’s toe te laten. Dit geeft de zakelijke rijder de gelegenheid om de juiste en betaalbare auto’s af te wachten;
•In datzelfde kader juicht VZR het voornemen toe om de infrastructuur voor tank- en laadstations uit te breiden. Voldoende aanbod zal de conversie naar emissieloze auto’s stimuleren;
•Het is ook goed om emissieloze auto’s tegen lagere kosten te laten parkeren. Een begrijpelijke actie die zeker stimulerend zal doorwerken;
•Gelukkig wordt het huidige woud aan milieuzone-aanduidingen vervangen door een landelijk eenduidig systeem;
•Het is een verstandige beslissing van het kabinet dat voor personenauto’s nog geen kilometer-beprijzingssysteem wordt ingevoerd, maar dat er eerst met zogenaamde proeftuinen wordt geëxperimenteerd voordat er definitief iets op dat vlak wordt besloten;
•Het boetebeleid voor kleinere verkeersovertredingen is ons jarenlang een doorn in het oog, vandaar dat wij verheugd zijn dat deze boetes voor dit soort overtredingen zullen worden verlaagd.

Kritiek

Kritiek is er ook van de VZR. Gegeven de toenemende filedruk is de vereniging teleurgesteld dat het nieuwe kabinet niet een mobiliteitsakkoord met de sector, de mobiliteitsalliantie, heeft voorzien. Want alleen een planmatige allesomvattend akkoord van alle betrokken partijen voor de komende 4-jaar zou soelaas kunnen bieden.

Bron: Trends in Autoleasing 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding