Het gaat Nederlandse maakindustrie voor de wind

De druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Maar liefst 30 procent van de deelnemers aan de Metaalunie Economische Barometer van het mkb-metaal, heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede kwartaal. De ontwikkeling van de binnenlandse markt is wat minder, maar dat heeft alles met de zomerperiode te maken.

Voor het eerst sinds 2008 verwachten ondernemers per saldo meer te gaan investeren en de verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn op het hoogste niveau sinds dat jaar.  

Orderpositie binnenland

De binnenlandse orderpositie in het 3e kwartaal groeit door de vakantieperiode eigenlijk nooit of neemt zelfs iets af. Zo ook dit jaar, 34 procent van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal is toegenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is op hetzelfde niveau als dat van de eerste twee kwartalen. Meer dan de helft van de ondernemers (54 procent) geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 8 procent aangeeft ontevreden te zijn. De verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn goed en op het hoogste niveau in tien jaar. 41 procent van de bedrijven in het MKB-metaal verwacht een beter vierde kwartaal, 8 procent verwacht een afname van de orderportefeuille.  

Orderpositie buitenland

De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille wordt iets positiever beoordeeld dan het tweede kwartaal. Afgezet tegen een jaar geleden is de beoordeling beduidend positiever. Vorig jaar gaf per saldo 5 procent van de exporterende respondenten aan dat er in het derde kwartaal een afname van de orderpositie was. Dat is dit jaar per saldo 18 procent. Terwijl de binnenlandse orderontwikkeling de afgelopen jaren een gestage groei laat zien, is die van de export grilliger.

Nu geeft 36 procent van de exporterende bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben, iets meer dan in het tweede kwartaal. Het aantal bedrijven met een afgenomen orderportefeuille buitenland is met 17 procent gelijk gebleven. De waardering van de orderportefeuille buitenland is in het derde kwartaal verder afgenomen. In het eerste kwartaal waardeerde per saldo 36 procent van de bedrijven hun portefeuille positief, in het tweede kwartaal 24 procent en nu 18 procent.

De verwachting voor de exportportefeuille voor het vierde kwartaal is positief. 44 procent van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille, terwijl 10 procent een afname verwacht. Bij 40 procent van de exporterende bedrijven is het aandeel van de export de laatste twee jaar gelijk gebleven, bij 7 procent is dit gedaald en bij maar liefst 53 procent van de respondenten is het export aandeel toegenomen. 

Verkoopprijzen

In de twee voorgaande kwartalen van 2017 heeft bijna een kwart van de respondenten de verkoopprijzen verhoogd, zo ook in het derde kwartaal. Uit de Barometer is niet te halen voor welk deel deze prijsverhogingen nodig zijn om een hogere inkoopprijs te compenseren. 

Personeel

Bij de enquêtedeelnemers werken gemiddeld 16,6 vaste medewerkers en 1,8 flexibele krachten. Bij 30 procent van de respondenten werkten er in het derde kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het tweede kwartaal. Wederom een sterke groei. Bij 6 procent van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide, de groei hiervan was kleiner dan de groei van het vaste personeel. 46 procent van de deelnemers heeft tenminste één vacature openstaan, dat is gelijk aan het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor meer dan 4,6 procent van hun personeelsbestand vacatures. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden. 

Bedrijfsresultaat

Met de gematigde groei van de binnenlandse orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal af. Bij 34 procent van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16 procent is afgenomen (dat was 40 respectievelijk 10 procent). De waardering van het bedrijfsresultaat ligt iets boven het niveau van het tweede kwartaal. Bijna 60 procent van de bedrijven zegt tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat, 36 procent staat hier neutraal tegenover. Slechts 5 procent kwalificeert het bedrijfsresultaat als slecht.

De verwachtingen voor het komende kwartaal zijn relatief goed. In het tweede kwartaal namen de verwachtingen wat af, waarschijnlijk als gevolg van de toen aankomende vakantieperiode. In het derde kwartaal zijn de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsresultaat weer positiever. 34 procent van de deelnemers verwacht een toename, terwijl 8 procent een afname verwacht. Het aantal bedrijven dat winst maakt, ligt iets onder het niveau van het tweede kwartaal. 73 procent van de bedrijven geeft aan winst te maken, 5 procent maakt verlies en 20 procent zegt break even te draaien.  

Investeringen machinepark

Voor het eerst in 10 jaar is de investeringsverwachting voor het komende halfjaar per saldo positief. Er zijn dus meer bedrijven die aangeven meer te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren. Het verschil tussen deze groepen is echter niet groot. 28 procent verwacht meer te gaan investeren en 23 procent geeft aan minder te investeren.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Het gaat Nederlandse maakindustrie voor de wind - Automobielmanagement.nl

Het gaat Nederlandse maakindustrie voor de wind

De druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Maar liefst 30 procent van de deelnemers aan de Metaalunie Economische Barometer van het mkb-metaal, heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede kwartaal. De ontwikkeling van de binnenlandse markt is wat minder, maar dat heeft alles met de zomerperiode te maken.

Voor het eerst sinds 2008 verwachten ondernemers per saldo meer te gaan investeren en de verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn op het hoogste niveau sinds dat jaar.  

Orderpositie binnenland

De binnenlandse orderpositie in het 3e kwartaal groeit door de vakantieperiode eigenlijk nooit of neemt zelfs iets af. Zo ook dit jaar, 34 procent van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal is toegenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is op hetzelfde niveau als dat van de eerste twee kwartalen. Meer dan de helft van de ondernemers (54 procent) geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 8 procent aangeeft ontevreden te zijn. De verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn goed en op het hoogste niveau in tien jaar. 41 procent van de bedrijven in het MKB-metaal verwacht een beter vierde kwartaal, 8 procent verwacht een afname van de orderportefeuille.  

Orderpositie buitenland

De ontwikkeling van de buitenlandse orderportefeuille wordt iets positiever beoordeeld dan het tweede kwartaal. Afgezet tegen een jaar geleden is de beoordeling beduidend positiever. Vorig jaar gaf per saldo 5 procent van de exporterende respondenten aan dat er in het derde kwartaal een afname van de orderpositie was. Dat is dit jaar per saldo 18 procent. Terwijl de binnenlandse orderontwikkeling de afgelopen jaren een gestage groei laat zien, is die van de export grilliger.

Nu geeft 36 procent van de exporterende bedrijven aan een betere orderportefeuille te hebben, iets meer dan in het tweede kwartaal. Het aantal bedrijven met een afgenomen orderportefeuille buitenland is met 17 procent gelijk gebleven. De waardering van de orderportefeuille buitenland is in het derde kwartaal verder afgenomen. In het eerste kwartaal waardeerde per saldo 36 procent van de bedrijven hun portefeuille positief, in het tweede kwartaal 24 procent en nu 18 procent.

De verwachting voor de exportportefeuille voor het vierde kwartaal is positief. 44 procent van de exporteurs verwacht een groei van de orderportefeuille, terwijl 10 procent een afname verwacht. Bij 40 procent van de exporterende bedrijven is het aandeel van de export de laatste twee jaar gelijk gebleven, bij 7 procent is dit gedaald en bij maar liefst 53 procent van de respondenten is het export aandeel toegenomen. 

Verkoopprijzen

In de twee voorgaande kwartalen van 2017 heeft bijna een kwart van de respondenten de verkoopprijzen verhoogd, zo ook in het derde kwartaal. Uit de Barometer is niet te halen voor welk deel deze prijsverhogingen nodig zijn om een hogere inkoopprijs te compenseren. 

Personeel

Bij de enquêtedeelnemers werken gemiddeld 16,6 vaste medewerkers en 1,8 flexibele krachten. Bij 30 procent van de respondenten werkten er in het derde kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het tweede kwartaal. Wederom een sterke groei. Bij 6 procent van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide, de groei hiervan was kleiner dan de groei van het vaste personeel. 46 procent van de deelnemers heeft tenminste één vacature openstaan, dat is gelijk aan het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor meer dan 4,6 procent van hun personeelsbestand vacatures. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden. 

Bedrijfsresultaat

Met de gematigde groei van de binnenlandse orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal af. Bij 34 procent van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16 procent is afgenomen (dat was 40 respectievelijk 10 procent). De waardering van het bedrijfsresultaat ligt iets boven het niveau van het tweede kwartaal. Bijna 60 procent van de bedrijven zegt tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat, 36 procent staat hier neutraal tegenover. Slechts 5 procent kwalificeert het bedrijfsresultaat als slecht.

De verwachtingen voor het komende kwartaal zijn relatief goed. In het tweede kwartaal namen de verwachtingen wat af, waarschijnlijk als gevolg van de toen aankomende vakantieperiode. In het derde kwartaal zijn de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsresultaat weer positiever. 34 procent van de deelnemers verwacht een toename, terwijl 8 procent een afname verwacht. Het aantal bedrijven dat winst maakt, ligt iets onder het niveau van het tweede kwartaal. 73 procent van de bedrijven geeft aan winst te maken, 5 procent maakt verlies en 20 procent zegt break even te draaien.  

Investeringen machinepark

Voor het eerst in 10 jaar is de investeringsverwachting voor het komende halfjaar per saldo positief. Er zijn dus meer bedrijven die aangeven meer te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren. Het verschil tussen deze groepen is echter niet groot. 28 procent verwacht meer te gaan investeren en 23 procent geeft aan minder te investeren.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding