Het ene pand in Almere (Svala Auto) is in juni 2017 aangekocht van de toenmalige verhuurder en wordt nu weer verkocht en teruggehuurd voor een periode van 15 jaar. Het andere pand betreft een in eigen beheer in 2017 nieuw gebouwd ultramodern dealerpand in Purmerend, dat kort na oplevering aan Heron Auto wordt verkocht en teruggehuurd voor een periode van 20 jaar. Beide panden worden teruggehuurd op basis van "triple net".

Boekwinst

Met deze transactie realiseert Stern Groep een opbrengst van € 16,5 miljoen en een boekwinst van € 2,2 miljoen. Na aflossing van € 7,0 miljoen aan hypotheken resteert een netto verruiming van de liquiditeit van € 9,5 miljoen. Deze ‘sale+leaseback’-constructie heeft een positieve invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van Stern Groep, zo laat het bedrijf in een persbericht weten. De negatieve invloed op de rentabiliteit blijft door rentebesparing en lagere afschrijvingen beperkt.

Eenzelfde constructie werd vorig jaar ook toegepast voor het hoofdkantoor van Stern Groep.