Ondanks economische groei meer bijstandsaanvragen door ondernemers

Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijfhet (IMK), is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen kwartaal toegenomen met zo’n 15 procent. Dat staat in schril contrast met berichten over de algehele economische opleving.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index steeg in het vierde kwartaal met 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde het aantal bijstandsaanvragen overigens wel (met acht procent). 

Met een grote groep gaat het niet beter

‘Gemiddelden zeggen weinig over het welzijn van alle zelfstandige ondernemers. Ook al lijkt het gemiddeld beter te gaan met ondernemend Nederland, toch toont de IMK-Index aan dat voor een grote groep zelfstandige ondernemers dit niet het geval is’, zegt Han Dieperink, directeur van het IMK, ‘en voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving.’ 

Voorspelt het aantal faillissementen

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.  

Vangnet

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Ondanks economische groei meer bijstandsaanvragen door ondernemers - Automobielmanagement.nl

Ondanks economische groei meer bijstandsaanvragen door ondernemers

Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijfhet (IMK), is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen kwartaal toegenomen met zo’n 15 procent. Dat staat in schril contrast met berichten over de algehele economische opleving.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index steeg in het vierde kwartaal met 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde het aantal bijstandsaanvragen overigens wel (met acht procent). 

Met een grote groep gaat het niet beter

‘Gemiddelden zeggen weinig over het welzijn van alle zelfstandige ondernemers. Ook al lijkt het gemiddeld beter te gaan met ondernemend Nederland, toch toont de IMK-Index aan dat voor een grote groep zelfstandige ondernemers dit niet het geval is’, zegt Han Dieperink, directeur van het IMK, ‘en voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving.’ 

Voorspelt het aantal faillissementen

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.  

Vangnet

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding