Een aanzienlijk gedeelte van de winst van Bovemij vloeit direct terug naar de branche. Aan de aandeelhouders uit de branche – waaronder grootaandeelhouder Bovag – wordt € 6,5 miljoen aan dividend uitgekeerd.

De premiegroei van het verzekeringsbedrijf bedroeg in 2017 10%, waardoor de totale brutopremie op € 369,0 miljoen uitkwam; de Solvency II-ratio bleef met 185% ruim toereikend. De uitgezette financieringen via het financieringsbedrijf groeiden met 55% tot € 197,7 miljoen.

Resultaat

Het resultaat voor belastingen steeg ten opzichte van 2016 met € 10 miljoen tot € 27,7 miljoen. Na aftrek van vennootschapsbelasting bedroeg het nettoresultaat over 2017 € 21,5 miljoen (2016: € 13,2 miljoen).

Dit goede resultaat is in belangrijke mate te danken aan een duidelijke verbetering van het technisch resultaat. Het beleggingsresultaat steeg met per saldo €4,2 miljoen tot €14,7 miljoen. De afgelopen jaren heeft Bovemij veel aandacht gehad voor risicomanagement. Ook bleven ons dit jaar extreem grote schaden, zoals we die in 2016 hadden, bespaard.

René Leander, voorzitter van de Raad van Bestuur, is zeer tevreden met het resultaat: "We zijn er in 2017 opnieuw in geslaagd om zowel goede winstcijfers en mooie groei te laten zien als onze stabiele financiële basis te behouden. We bouwen al een aantal jaren aan de transformatie van ons bedrijf met als doel om leidend financieel- en datadienstverlener in mobiliteit te worden."

Het volledige jaarverslag is te zien op de website van Bovemij