200 miljoen euro voor MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. Tijdens de ‘MKB-tour’ door Nederland sprak Keijzer met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

200 miljoen euro voor MKB

Keijzer: ‘De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. Bij de uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Het mkb maken we samen sterker, efficiënter en productiever. Dat is het doel van dit actieplan waarvoor deze kabinetsperiode 200 miljoen euro beschikbaar is.’ Het kabinet is trots op de ruim één miljoen mkb-ondernemers die Nederland rijk is. Het mkb is het fundament van de Nederlandse economie. Het zorgt voor ruim 60 procent van de toegevoegde waarde en levert ruim 70 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Het MKB-actieplan telt zeven hoofdthema’s: personeel, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit. Het geld van het Actieplan wordt besteed aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb). De belangrijkste maatregelen en acties richten zich op het menselijk kapitaal met onder andere het koppelen van studenten en bedrijven en het programma versnelling digitalisering mkb.

Voor dit versnellingsproject en de aanpak cybersecurity wordt in vier jaar tijd circa 31 miljoen euro uitgetrokken. Verder is er aandacht voor passende financiering met regionale financieringstafels. Ruim 16 miljoen euro is er voor het intensiveren van andere financiële instrumenten, zoals SEED. De budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR, Innovatiekrediet en start Thematische Technology Transfer worden opgehoogd naar circa 123 miljoen euro en er komt een MKB-toets om regeldruk te beperken en structureel overleg met ondernemers daarover. Naast het MKB-actieplan is ook de MKB-samenwerkingsagenda aan de Tweede Kamer gezonden. Veel bedrijven halen hun kennis, mensen en financiering uit hun naaste omgeving. Daarom werken sinds 2015 EZK, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen op basis van de MKB-samenwerkingsagenda. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019. Eén van de afspraken uit de agenda is dat EZK en provincies samen, via de MIT-regeling, circa 64 miljoen euro per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers.

200 miljoen euro voor MKB - Automobielmanagement.nl

200 miljoen euro voor MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. Tijdens de ‘MKB-tour’ door Nederland sprak Keijzer met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

200 miljoen euro voor MKB

Keijzer: ‘De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. Bij de uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Het mkb maken we samen sterker, efficiënter en productiever. Dat is het doel van dit actieplan waarvoor deze kabinetsperiode 200 miljoen euro beschikbaar is.’ Het kabinet is trots op de ruim één miljoen mkb-ondernemers die Nederland rijk is. Het mkb is het fundament van de Nederlandse economie. Het zorgt voor ruim 60 procent van de toegevoegde waarde en levert ruim 70 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven.

Het MKB-actieplan telt zeven hoofdthema’s: personeel, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit. Het geld van het Actieplan wordt besteed aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb). De belangrijkste maatregelen en acties richten zich op het menselijk kapitaal met onder andere het koppelen van studenten en bedrijven en het programma versnelling digitalisering mkb.

Voor dit versnellingsproject en de aanpak cybersecurity wordt in vier jaar tijd circa 31 miljoen euro uitgetrokken. Verder is er aandacht voor passende financiering met regionale financieringstafels. Ruim 16 miljoen euro is er voor het intensiveren van andere financiële instrumenten, zoals SEED. De budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR, Innovatiekrediet en start Thematische Technology Transfer worden opgehoogd naar circa 123 miljoen euro en er komt een MKB-toets om regeldruk te beperken en structureel overleg met ondernemers daarover. Naast het MKB-actieplan is ook de MKB-samenwerkingsagenda aan de Tweede Kamer gezonden. Veel bedrijven halen hun kennis, mensen en financiering uit hun naaste omgeving. Daarom werken sinds 2015 EZK, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen op basis van de MKB-samenwerkingsagenda. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019. Eén van de afspraken uit de agenda is dat EZK en provincies samen, via de MIT-regeling, circa 64 miljoen euro per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers.