Die acties volgen op het stranden van het overleg met de Bovag over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. Voornaamste breekpunt is het bestempelen van de zaterdag als een normale werkdag. Dat bonden eisen dat de zaterdag een vrijwillige werkdag blijft en willen daarnaast een loonstijging van 3,5 procent voor een jaar. Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: "We starten direct met ‘je-weet-nooit-wanneer-stakingen’ als de Bovag niet ingaat op ons ultimatum voor een goede cao. De eerste drie stakingen starten direct na afloop van het ultimatum, maar daarna kan er elk moment bij iedere garage een staking of actie uitbreken. De Bovag wilde niet naar onze laatste ludieke actie komen, maar wellicht luisteren ze wel naar serieuze stakingen."

Gevolgen Mercedes-Benz dealers

De bonden vrezen dat de staking bij Stern al snel gevolgen zal hebben bij andere Mercedes-Benz dealers. Vanuit de vestiging in Nieuwegein worden namelijk Mercedes-onderdelen geleverd aan dealers in een groot deel van Nederland. Kuiper: "Dat betekent dat deze staking gevolgen heeft voor veel Mercedes-garages en hun klanten. Als Mercedes-dealers dinsdag een onderdeel nodig hebben voor een reparatie dat ze zelf niet op voorraad hebben, dan wordt het werk aan zo’n Mercedes vertraagd."
De automonteurs willen wel op zaterdag op vrijwillige basis blijven werken. "Dat vinden ze geen probleem. Het verplicht stellen van werken op zaterdag, vinden ze wel een probleem," aldus de bonden. Zij wijzen op een onderzoek waaruit blijkt dat er geen problemen zijn met de openstelling van garages en het vrijwillig werken op zaterdag. "Bedrijven hebben voldoende regelruimte om op zaterdag open te zijn en er is bij de grote meerderheid van werkgevers en werknemers geen behoefte om hierin grote veranderingen aan te brengen," schrijven de bonden. Kuiper: "De Bovag maakt van geen probleem, wel een probleem. Wij wilden geen stakingen en acties bij de garages, maar de Bovag geeft ons geen keuze. We roepen de werkgevers op om alsnog in te gaan op onze eisen, zodat de 85.000 medewerkers met een goede cao gewoon zonder probleem weer aan het werk kunnen."

Reactie Bovag

In antwoord op het ultimatum van de vakbonden, dat vanmorgen dus verliep, had Bovag gisteravond aan de vakbonden laten weten te willen praten over uitbreiding van het maximum aantal vrijwillig in te roosteren zaterdagen. Als vakbonden bereid zijn dat maximum in de cao op te hogen en mee te denken over meer zekerheid voor de werkgever inzake het vullen van de zaterdagroosters, is de branche-organisatie bereid zijn wens tot verplicht op zaterdag werken te schrappen.