Akkoord over garage-cao, werken op zaterdag blijft vrijwillig

Bovag en de bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van werkgevers en werknemers.

Werken op zaterdag wordt in de nieuwe cao niet verplicht maar blijft vrijwillig. Daarmee had de Bovag één van de meest heikele punten in de onderhandelingen van tafel gehaald.  Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt: ‘’We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht inroosteren op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver’’. Bovag en de bonden gaan er wel een nader onderzoek naar doen en voorstellen doen voor een volgende cao. 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 november 2018 en loopt tot 31 oktober 2020. Werknemers in garagebedrijven krijgen twee keer een nominale salarisverhoging: 81 euro per maand op 1 februari 2019, en 83 euro per maand op 1 februari 2020. ‘’De keuze voor een nominaal bedrag in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van onze leden’’, meldt Bovag. ‘’Met name jongere medewerkers worden zo extra beloond. Die gaan er immers procentueel veel meer op vooruit dan mensen die nu stevig boven cao betaald worden. En daarmee is de sector extra aantrekkelijk voor instromers en jongeren. De loonkostenstijging is gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis.’’

Verder krijgen oudere werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om geleidelijk minder te gaan werken, het zogenoemde generatiepact. De werkgever kan een subsidie ontvangen voor iedere werknemer die gebruikmaakt van het generatiepact mits hiervoor een nieuwe medewerker een contract krijgt. Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.

Akkoord over garage-cao, werken op zaterdag blijft vrijwillig - Automobielmanagement.nl

Akkoord over garage-cao, werken op zaterdag blijft vrijwillig

Bovag en de bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van werkgevers en werknemers.

Werken op zaterdag wordt in de nieuwe cao niet verplicht maar blijft vrijwillig. Daarmee had de Bovag één van de meest heikele punten in de onderhandelingen van tafel gehaald.  Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt: ‘’We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht inroosteren op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver’’. Bovag en de bonden gaan er wel een nader onderzoek naar doen en voorstellen doen voor een volgende cao. 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 november 2018 en loopt tot 31 oktober 2020. Werknemers in garagebedrijven krijgen twee keer een nominale salarisverhoging: 81 euro per maand op 1 februari 2019, en 83 euro per maand op 1 februari 2020. ‘’De keuze voor een nominaal bedrag in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van onze leden’’, meldt Bovag. ‘’Met name jongere medewerkers worden zo extra beloond. Die gaan er immers procentueel veel meer op vooruit dan mensen die nu stevig boven cao betaald worden. En daarmee is de sector extra aantrekkelijk voor instromers en jongeren. De loonkostenstijging is gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis.’’

Verder krijgen oudere werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om geleidelijk minder te gaan werken, het zogenoemde generatiepact. De werkgever kan een subsidie ontvangen voor iedere werknemer die gebruikmaakt van het generatiepact mits hiervoor een nieuwe medewerker een contract krijgt. Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers.