Vakbonden zetten in op loonsverhoging en betere werk-privé balans voor cao Metaal & Techniek

De onderhandelingen voor de cao Metaal & Techniek (die afloopt op 1 juni 2019) gaan op 9 april van start. De vakbonden eisen onder andere een loonsverhoging van vijf procent en een betere balans tussen werk en privé.

Noodmaatregel: overheid neemt 90 procent loonkosten over

FNV Metaal en CNV Vakmensen zetten in op een loonsverhoging van vijf procent. Vier procent in de nieuwe eenjarige cao en daarnaast één procent voor de individuele leerrekening. Voor de lagere inkomens pleit FNV voor een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’, omdat zij daarmee er meer op vooruit gaan.  

Vergrijzing

De vakbonden geven aan dat nu al rekening moet worden gehouden met de aanstaande vergrijzing door te zoeken naar jonge werknemers. Momenteel is er een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel, en verlaten veel jongeren de sector doordat zij enkel flexibele contracten krijgen. Daarom stelt de FNV voor dat flexmedewerkers een vast contract krijgen wanneer zij langer dan 9 maanden op een vaste functie werken.

Andere regelingen die hieraan bij kunnen dragen zijn het afschaffen van de jeugdschalen, waarbij inschaling en salaris plaatsvindt op basis van ervaring in plaats van leeftijd. Daarnaast pleiten de vakbonden ook voor voortzetting en verbetering van het generatiepact. Dit zou moeten ingaan voor werknemers boven de 60 jaar die hierdoor hun werk kunnen afbouwen, zodat er ruimte komt voor jongeren. Verder kunnen 65+-ers een vierdaagse werkweek afspreken met behoud van een fulltime salaris en zwaar werk in overleg aanpassen met de werkgever.

Gelijkheid

Behalve een gelijk loon voor verschillende leeftijden, moeten de lonen van vrouwen en mannen ook recht worden getrokken. Een ander voorstel is een gelijkwaardige beloning voor flexibele medewerkers als die van medewerkers met een vast contract. Dit moet ook gaan gelden voor andere arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. Dit zou volgens CNV de verleiding kleiner maken voor werkgevers om bij een hoge werkdruk zzp’ers in te huren. Ten slotte zouden ook buitenlandse werknemers bij gelijk werk een gelijk loon moeten krijgen.

Overwerk

FNV Metaal geeft aan dat in de vorige cao al de eerste stappen zijn gezet voor een duurzame inzetbaarheid, maar dat er in de nieuwe cao nog meer verbeteringen mogelijk zijn. De balans tussen werk en privé moet veranderen, aangezien er nu te veel wordt overgewerkt. Voorstel is een begrenzing van de totale werk- en reistijden (inclusief overwerk) tot maximaal 45 uur per week. Voor de afspraken over consignatie- en beschikbaarheidsdiensten zien de vakbonden ook verbeteringen, waaronder de vergoedingen daarvoor in tijd en geld. Tevens moet er voor iedere medewerker een persoonlijk opleidingsbudget komen in de cao, zodat zij zelf keuzes kunnen maken voor een opleiding of training.

Vakbonden zetten in op loonsverhoging en betere werk-privé balans voor cao Metaal & Techniek - Automobielmanagement.nl

Vakbonden zetten in op loonsverhoging en betere werk-privé balans voor cao Metaal & Techniek

De onderhandelingen voor de cao Metaal & Techniek (die afloopt op 1 juni 2019) gaan op 9 april van start. De vakbonden eisen onder andere een loonsverhoging van vijf procent en een betere balans tussen werk en privé.

Noodmaatregel: overheid neemt 90 procent loonkosten over

FNV Metaal en CNV Vakmensen zetten in op een loonsverhoging van vijf procent. Vier procent in de nieuwe eenjarige cao en daarnaast één procent voor de individuele leerrekening. Voor de lagere inkomens pleit FNV voor een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’, omdat zij daarmee er meer op vooruit gaan.  

Vergrijzing

De vakbonden geven aan dat nu al rekening moet worden gehouden met de aanstaande vergrijzing door te zoeken naar jonge werknemers. Momenteel is er een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel, en verlaten veel jongeren de sector doordat zij enkel flexibele contracten krijgen. Daarom stelt de FNV voor dat flexmedewerkers een vast contract krijgen wanneer zij langer dan 9 maanden op een vaste functie werken.

Andere regelingen die hieraan bij kunnen dragen zijn het afschaffen van de jeugdschalen, waarbij inschaling en salaris plaatsvindt op basis van ervaring in plaats van leeftijd. Daarnaast pleiten de vakbonden ook voor voortzetting en verbetering van het generatiepact. Dit zou moeten ingaan voor werknemers boven de 60 jaar die hierdoor hun werk kunnen afbouwen, zodat er ruimte komt voor jongeren. Verder kunnen 65+-ers een vierdaagse werkweek afspreken met behoud van een fulltime salaris en zwaar werk in overleg aanpassen met de werkgever.

Gelijkheid

Behalve een gelijk loon voor verschillende leeftijden, moeten de lonen van vrouwen en mannen ook recht worden getrokken. Een ander voorstel is een gelijkwaardige beloning voor flexibele medewerkers als die van medewerkers met een vast contract. Dit moet ook gaan gelden voor andere arbeidsvoorwaarden en vergoedingen. Dit zou volgens CNV de verleiding kleiner maken voor werkgevers om bij een hoge werkdruk zzp’ers in te huren. Ten slotte zouden ook buitenlandse werknemers bij gelijk werk een gelijk loon moeten krijgen.

Overwerk

FNV Metaal geeft aan dat in de vorige cao al de eerste stappen zijn gezet voor een duurzame inzetbaarheid, maar dat er in de nieuwe cao nog meer verbeteringen mogelijk zijn. De balans tussen werk en privé moet veranderen, aangezien er nu te veel wordt overgewerkt. Voorstel is een begrenzing van de totale werk- en reistijden (inclusief overwerk) tot maximaal 45 uur per week. Voor de afspraken over consignatie- en beschikbaarheidsdiensten zien de vakbonden ook verbeteringen, waaronder de vergoedingen daarvoor in tijd en geld. Tevens moet er voor iedere medewerker een persoonlijk opleidingsbudget komen in de cao, zodat zij zelf keuzes kunnen maken voor een opleiding of training.