Door op deze wijze te frauderen heeft de autohandelaar volgens het OM een oneerlijk voordeel gehaald ten opzichte van andere autohandelaren, die wel btw-belasting moesten afdragen. Het nadeel dat de schatkist heeft geleden wordt alsnog betaald door verdachten aan de fiscus.

Het OM heeft daarnaast bepaald dat de 67-jarige voormalig leidinggevende van het bedrijf een werkstraf moet verrichten van 120 uur. Zijn compagnon moet een werkstraf van 180 uur verrichten. Het OM ziet dit als passende afdoeningen.

Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD is gestart naar aanleiding van informatie van de belastingdienst. De zaak maakte onderdeel van een reeks aan strafrechtelijke onderzoeken naar verdachten van stelselmatige omzetbelastingfraude door autohandelaren in Oost-Nederland.

Het viel de Belastingdienst op dat in veel gevallen de geïmporteerde auto’s waarmee door tussenhandelaren btw-fraude werd gepleegd, via TKA in Apeldoorn aan de uiteindelijke gebruiker werden verkocht. In het verlengde van de lopende strafrechtelijke onderzoeken is daarom besloten ook strafrechtelijk onderzoek te doen naar de afnemers van die auto’s, waaronder TKA. Dit heeft geleid tot een langdurig en uitvoerig strafrechtelijk onderzoek door de FIOD.

Strafbare feiten

Uit dat onderzoek blijkt dat de autohandelaar in de periode van 27 januari 2005 tot en met 31 december 2010, btw-fraude heeft gepleegd  en onjuiste (valse) facturen opgenomen in de bedrijfsadministratie. De bevriende zakencompagnon wordt hetzelfde verweten.

TKA kocht auto’s in Duitsland en Amerika in. De import verliep op papier via inmiddels veroordeelde tussenpersonen zoals een bedrijf uit Wierden,  meerdere handelaren uit Apeldoorn en omstreken en via de bevriende compagnon van de toenmalig leidinggevende van TKA. Zij fungeerden als zogenoemde ‘ploffers’. Dat zijn bedrijven die net doen of zij BTW afdragen, maar dat in werkelijkheid niet doen. Hierdoor kon TKA de auto’s importeren tegen 0% btw. TKA kreeg van de ploffer een factuur met aftrekbare btw, maar de btw was dus niet echt afgedragen door de ploffer. Het voordeel van door TKA betaalde en afgetrokken btw werd door de feitelijk leidinggevenden van de ploffers – zoals vooral de bevriende compagnon- deels via prijsval deels via zwarte contante afrekeningen met TKA gedeeld. Zo konden zij een concurrentie- en belastingvoordeel halen.

Passende afdoening

De fraude is langdurig en omvangrijk. Het geschatte nadeel voor de fiscus bedraagt circa 1,8 miljoen euro. De verdachten hebben aangegeven het foute van hun handelen in te zien. Het fiscale nadeel is alsnog betaald aan de Staat. TKA betaalt alsnog een strafrechtelijke boete van bijna de helft van het fiscale nadeel. Het OM ziet de afdoening van de casus tegen TKA met een boete van 750.000 euro als passend. Volgens het OM is deze afdoening effectiever dan een eventuele lange rechtsgang.

De toenmalig leidinggevende is inmiddels 67 jaar oud. Hij wil zijn bedrijf aan zijn zoon overdragen. De leidinggevende heeft ook aangegeven het foute van zijn handelen in te zien. Hij zal een werkstraf van 120 uur verrichtten. Zijn compagnon verricht een werkstraf van 180 uur. De zaak is hiermee afgedaan.