Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 240 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 61. Het CBS merkt daarbij op dat dit de bedrijfstak is met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca, de bouwnijverheid en de bedrijfstak vervoer en opslag.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding