In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 zero emissie bevoorraad gaan worden, waaronder Amsterdam. Daarbij hoort een stimuleringsregeling voor de aanschaf van uitstootvrij materieel.

Landelijk omvat het financieel stimuleringspakket voor bestel- en vrachtauto’s: respectievelijk 184 miljoen euro en 95 miljoen euro. In aanvulling daarop heeft Amsterdam een eigen regeling ontwikkeld.

Amsterdamse ondernemers kunnen vanaf 1 december gebruikmaken van subsidie als het uitstootvrije voertuig nog niet is aangeschaft én een niet-uitstootvrije wagen vervangt. De regeling mag ook gebruikt worden voor de aanschaf van tweedehands voertuigen.

Overigens moet de Amsterdamse Gemeenteraad nog wel instemmen met deze voorgestelde regeling.