Lange tijd dreigde wel zo’n korting omdat de dekkingsgraad van PMT te laag was. Die dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de (toekomstige) verplichtingen worden gedekt door de bezittingen. Minister Koolmees van SZW heeft echter vanwege die dreigende kortingen in december de eisen opgerekt. Pensioenfondsen als PMT hebben daarmee langer de tijd om wel aan de vereiste dekkingsgraad te halen.

Goed nieuws

“Begin december konden we u al melden dat uw pensioen in 2020 waarschijnlijk niet omlaag zou gaan. Nu weten we het zeker: een pensioenverlaging is dit jaar niet nodig. Goed nieuws dus voor al onze gepensioneerden en voor wie nog werkt en pensioen opbouwt, want ook het pensioen van mensen die nog werken gaat niet omlaag,’’ meldt PMT. Het bestuur moet eind januari nog wel een formeel besluit nemen.

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van het paritaire bestuur van PMT: “We zijn opgelucht dat de pensioenen dit jaar niet omlaag hoeven, maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Om ons pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken moet er echt wat veranderen. Daar wordt hard aan gewerkt door vakbonden, werkgevers en de politiek. Wij denken met deze partijen mee. Het uitgangspunt van PMT daarbij is en blijft: een goed en betaalbaar pensioen voor iedereen die nu nog werkt of met pensioen is.’’