RAI voegt Automotive Industry en AutomotiveNL samen

RAI Vereniging voegt de divisies Automotive Industry en AutomotiveNL samen tot RAI Automotive Industry NL. “Met de fusie ontstaat één krachtig platform voor ondernemers en instellingen actief in de ontwikkeling en productie binnen de auto- en truckindustrie”, aldus een toelichting op deze stap.

RAI voegt Automotive Industry en AutomotiveNL samen

Soortgelijke geluiden waren eind 2018 ook al te horen. Toen besloten RAI Vereniging en Automotive NL tot een samenwerking waarmee RAI Automotive NL de tiende sectie binnen RAI Vereniging werd. Daardoor ontstond, net als nu, “één krachtig platform voor ondernemers en instellingen die actief zijn binnen de auto- en truckindustrie.” Maar men is ook helder in het waarom: de ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse en internationale automotive-sector vragen om één sterke vertegenwoordiger.

Marktpositie en concurrentiekracht

Het gaat dan om ontwikkelingen en uitdagingen als het terugdringen van schadelijke uitstoot door voertuigen, integrale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap (triple helix) en Nederland als testland voor autonoom rijden. “De nieuwe sectie heeft het doel om de marktpositie en concurrentiekracht van haar leden wereldwijd verder te versterken. Hiertoe zijn de activiteiten van de sectie ondergebracht in een vijftal programmalijnen: smart mobility, green mobility, materials, internationalisation en human capital”, legt RAI Vereniging uit.

New business

“Met de fusie van beide secties kunnen de leden optimaal profiteren van elkanders kracht. De sectie RAI Automotive IndustryNL heeft van oudsher een sterke internationale focus om partijen in de automotive met elkaar te verbinden om samenwerking en new business te stimuleren. Ook heeft de sectie sterke banden met de Europese branchevertegenwoordiging in Brussel. De kracht van RAI AutomotiveNL kracht zit vooral in het stimuleren van innovaties, ontwikkeling van start-ups en arbeidsmarkt.”

RAI voegt Automotive Industry en AutomotiveNL samen - Automobielmanagement.nl

RAI voegt Automotive Industry en AutomotiveNL samen

RAI Vereniging voegt de divisies Automotive Industry en AutomotiveNL samen tot RAI Automotive Industry NL. “Met de fusie ontstaat één krachtig platform voor ondernemers en instellingen actief in de ontwikkeling en productie binnen de auto- en truckindustrie”, aldus een toelichting op deze stap.

RAI voegt Automotive Industry en AutomotiveNL samen

Soortgelijke geluiden waren eind 2018 ook al te horen. Toen besloten RAI Vereniging en Automotive NL tot een samenwerking waarmee RAI Automotive NL de tiende sectie binnen RAI Vereniging werd. Daardoor ontstond, net als nu, “één krachtig platform voor ondernemers en instellingen die actief zijn binnen de auto- en truckindustrie.” Maar men is ook helder in het waarom: de ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse en internationale automotive-sector vragen om één sterke vertegenwoordiger.

Marktpositie en concurrentiekracht

Het gaat dan om ontwikkelingen en uitdagingen als het terugdringen van schadelijke uitstoot door voertuigen, integrale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap (triple helix) en Nederland als testland voor autonoom rijden. “De nieuwe sectie heeft het doel om de marktpositie en concurrentiekracht van haar leden wereldwijd verder te versterken. Hiertoe zijn de activiteiten van de sectie ondergebracht in een vijftal programmalijnen: smart mobility, green mobility, materials, internationalisation en human capital”, legt RAI Vereniging uit.

New business

“Met de fusie van beide secties kunnen de leden optimaal profiteren van elkanders kracht. De sectie RAI Automotive IndustryNL heeft van oudsher een sterke internationale focus om partijen in de automotive met elkaar te verbinden om samenwerking en new business te stimuleren. Ook heeft de sectie sterke banden met de Europese branchevertegenwoordiging in Brussel. De kracht van RAI AutomotiveNL kracht zit vooral in het stimuleren van innovaties, ontwikkeling van start-ups en arbeidsmarkt.”